ENERGI OCH MILJÖ

Ledande energikompetens

 • Energi- och VVS-projektörer specialiserade på energi- och klimatberäkningar, utredningar och miljöcertifieringar.
 • Vi arbetar inom ramen för traditionella VVS-uppdrag, men även i separata och renodlade energiuppdrag.
 • Kombinationen av spetskompetens inom energi/klimat och systemförståelsen av klassisk VVS-projektering gör Helenius energiavdelning till en perfekt partner för dina energi- och miljöprojekt.
MER I DETALJ

Våra tjänster

 • Energisamordning
 • Energiuppföljning
 • Energiutredningar och energikartläggningar
 • Energideklaration
 • Miljöbyggnad – certifierade
 • Energiexperter – certifierade
 • GreenBuilding
 • BREEAM
 • LEED
 • Utredningar
 • LCC-beräkningar

Energisamordning

I rollen som energisamordnare ingår att bevaka uppfyllelsen av uppsatta energimål genom hela byggprocessen. Från förstudie/programskede, projektering av systemhandling och bygghandlingar till produktion och förvaltningsskede.

Inom ramen för Helenius uppdrag kring energisamordning ingår normalt även stöd till fastighetsägare, projektledning, förvaltning, medkonsulter och entreprenör gällande kravställning, systemval, provning och uppföljning av energi och energipåverkande egenskaper.

Energiuppföljning

 • Uppföljning och återrapportering av energiförbrukning vid miljöklassningar.
 • Driftoptimering – genomgång av driftparametrar och mätvärden.
 • Utredning av orsaker till eventuella avvikelser från beräknat behov.
 • Energiutredningar och energikartläggningar

Med Helenius får du en partner som har stor erfarenhet av utredningar och kartläggningar av energibesparingsåtgärder. Vi kan hjälpa dig med:

Systemval

 • Beräkning av energi och livscykelkostnad (LCC).
 • Förnybar energi som till exempel, solvärme, solel, geoenergi mm.
 • Handlingsplaner för energiprojekt.
 • Projektledning av energiprojekt

Läs mer i produktbladet:

Energideklarationer

På Helenius finns certifierade energiexperter som utför energideklarationer.

BREEAM

Helenius har certifierade konsulter i BREEAM-SE som kan guida dig genom din certifiering, både som Assessor och AP. Våra energi- och VVS-konsulter har erfarenhet av projektering enligt BREEAM-krav.

Miljöbyggnad

På Helenius finns certifierad miljöbyggsamordnare som hjälper dig med allt som rör certifiering inom miljöbyggnad. Vi håller kompetensen aktuell främst genom att vi arbetar aktivt i Miljöbyggnadsprojekt, men också genom att gå anpassade utbildningar för beräkning och projektering av energi, klimat och VVS för just Miljöbyggnad.

GreenBuilding

Helenius har genomfört flera Green Building-certifieringar. Vi hjälper dig genom ansökningsprocessens alla delar – från utredning och beräkning till ansökan och återrapportering.

Energi och klimat

• Dynamiska simuleringar.
• CFD-simulering (komplexa luftrörelser)

System

 • Skräddarsydda simuleringsmodeller av VVS-system (exempelvis borrhål, luftbehandling, kylmaskiner och frikyla).

Tunnlar

 •  Miljö- och brandsimuleringar.
VETA MER

Kontakta oss gärna

Tobias Bergman
08-625 22 51
073-654 38 26
tobias.bergman@helenius.se

FAQ

Nej. Däremot kan vi utföra beräkningar och projekteringar som möter kraven i LEED.  Ett exempel på projekt som vi utfört är Celsius i Uppsala på uppdrag av Vasakronan. Celsiusprojekt har bland annat vunnit kategorin Construction i den prestigefyllda tävlingen Building Smart International Awards 2020.

Celsiusprojekt är även en av två finalister i  Sweden Green Building Awards 2020 i just kategorin “Årets LEED-byggnad/projekt.”

Det går bra. I nybyggnadsprojekt är någon form av miljöcertifiering en självklarhet idag. Men även inom det befintliga beståndet finns möjligheter till en certifiering genom att använda sig av BREEAM In-Use.

Helenius är certifierade som BREEAM-SE Advisory Professional och är även assessor inom BREEAM-SE och BREEAM In-Use.

BREEAM är världens mest spridda miljöbedömningsmetod med 115000 certifierade och 700 000 registrerade byggnader. BREEAM-SE är  också det mest heltäckande miljöcertifieringssystemet på den svenska marknaden och bedömningar görs i byggprojektets alla skeden.

Fördelarna med en certifiering är många. Det är i många fall ett krav för att möta hyresgästernas behov.

BREEAM är också ett verktyg och stöd som gör det möjligt att bygga bättre hus, effektivisera byggprocessen och skapa säkrare miljöer för både entreprenörer och hyresgäster.

Läs gärna mer i vår artikel.

REFERENSER
Linda Kjällén, Gatun arkitekter
Veronica Galimova, Marit Wiksell
Ångströmslaboratoriet
Tommy Stjernfeldt
Stefand Windefalk, Fabege
Celsius Uppsala
Glasfasad