Fakta om Helenius ingenjörsbyrå AB

Helenius är idag en av Sveriges ledande installationskonsulter inom miljö-, VVS- och energiområdet. Här finns 65 medarbetare i olika roller. Dessutom har vi ett kontinuerligt samarbete med cirka 15 underkonsulter. Under årens lopp har Helenius haft förmånen att medverka i de mest prestigefyllda uppdragen åt uppdragsgivare som vill ha det bästa.

 • Grundat: 1965
 • Omsättning: ca 100 Mkr
 • Medarbetare: 65 st
 • Kvalitets- och miljöcertifierade
 • AAA-ratade
 • Ägarlett
 • Certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015
 • Certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2015
 • Certifierat enligt ISO 45001:2018
 • Org,nr: 556097-7851

Kundnyttan kommer först

Kundnyttan kommer högst upp bland Helenius värderingar. För att nå dit krävs att engagerade medarbetare som i alla lägen blir hörda, bekräftade, respekterade och är delaktiga.

 • Helenius skall vara ditt förstahandsval i projektet.
 • Helenius skall vara det självklara valet som partner i komplexa projekt.
 • Helenius skall vara det självklara valet för kunden i alla våra verksamhetsområden.
 • Helenius ska på affärsmässiga grunder i långsiktigt samarbete med sina kunder leverera högkvalitativa tjänster och tekniska lösningar som skapar bestående mervärde.
 • Vi drar nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten inom företaget i varje uppdrag

Helenius bedriver utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta system och minskad miljöbelastning, där energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö.

Kvalitet

Vi väljer goda energieffektiva systemlösningar, håller hög servicegrad för kunderna, kompetensutvecklar medarbetarna, förebygger fel och brister och styr våra processer mot uppsatta mål. Därigenom kan vi leverera kvalitativa tjänster och förebygga negativ miljöpåverkan ur energisynpunkt, vilket skapar långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer.

Vi följer aktivt utvecklingen inom vår bransch, för att kunna upprätthålla vår goda kvalitet och spetskompetens.

Helenius är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015.

Miljö

Vi bedriver utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta system, minskad miljöbelastning där energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö.

Vi strävar kontinuerligt efter att minska vår miljöpåverkan, såväl hos våra kunder, vår kontorsmiljö och vid våra resor. Vi uppmuntrar våra anställda att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet, och höjer medvetandet kring miljöfrågor genom bland annat utbildningar.

Vi köper enbart in miljöbilar som företagsbilar, och strävar efter att en så stor del som möjligt av våra tjänstebilar ska vara miljöklassade.

Genom vårt miljöarbete vill vi främja ett hållbart samhälle, och att driva en verksamhet som är hållbar miljömässigt och socialt.

Helenius är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Arbetsmiljö

Vi verkar för att våra medarbetare inte ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa genom att eliminera faror och minska våra arbetsmiljörisker. Vi vill påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön positivt och ser till att medarbetare trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Vi ska minst motsvara den arbetsmiljölagstiftning och bindande krav som vi omfattas av. Vi ska arbeta mot att ständigt förbättra vår arbetsmiljö genom att samråda och medverka tillsammans med medarbetarna. En god arbetsmiljö är allas ansvar.

Vid accepter ingen form av mobbning eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Helenius är certifierade enligt ISO 45001:2018

Helenius är certifierade enligt:

 • SS-EN ISO 9001:2015
 • SS-EN ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018

MILSTOLPAR SEDAN 1965

FÖRETAGSLEDNING

Arne Wallström, VD Helenius

Arne Wallström
VD

vVD och affärsområdeschef Projektledning

Göran Karlsson
vVD och affärsområdeschef Projektledning

Ray Symes, Sälj- och marknadsansvarig Helenius

Ray Symes
Marknadschef

Andreas Eriksson, teknikansvarig

Andreas Ericsson
Teknikansvarig

Elin Olsson, ekonomichef

Elin Olsson
Ekonomichef

Kvalitets- och Miljöansvarig

Magnus Holmberg
Kvalitets- och Miljöansvarig

PARTNERS OCH SAMARBETEN

ELU Konsult | FireTech | Joliark | Rejlers