För några år sedan fyllde vi 50. Och det här är bara början.

Helenius är idag en av Sveriges ledande installationskonsulter inom miljö-, VVS- och energiområdet. Här finns 82 medarbetare i olika roller. Dessutom har vi ett kontinuerligt samarbete med cirka 15 underkonsulter. Under årens lopp har Helenius haft förmånen att medverka i de mest prestigefyllda uppdragen åt uppdragsgivare som vill ha det bästa.

2015 firade Helenius 50 år och vi har en historia att vara stolt över. Georg Helenius, som grundade företaget, etablerade värderingar som vi fortfarande lever efter. Det handlar om begrepp som kundnytta, engagemang och ansvarstagande. Under jubileumsåret kommer vi förstås att se en del bakåt och minnas tider utan mobiltelefoner och BIM-modeller, men framför allt kommer vi att blicka framåt. Det här är bara början.

 

Vision

Helenius skall vara nationellt erkända som ledande inom sina verksamhetsområden

Värderingar

  • Kundnytta kommer först
  • Alla skall bli hörda, bekräftade, respekterade och vara delaktiga

Affärsidé

  • Helenius ska på affärsmässiga grunder i samarbete med kunderna leverera högkvalitativa tjänster och tekniska lösningar som skapar bestående mervärde
  • Vi drar nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten inom företaget i varje uppdrag

Verksamhetspolicy

Helenius bedriver utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta system och minskad miljöbelastning, där energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö.

Kvalitet och miljö

Helenius är certifierat enligt SS EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004

Integritetspolicy

Helenius värnar om sina kunders integritet och förtroende. Detta förtroende bygger bland annat på vårt sätt att hantera kundernas personuppgifter. Vi eftersträvar en öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten.  All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgifts-lagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Organisationsnummer

556097-7851

Milstolpar under 50 år

Helenius grundades av Georg Helenius 1965. Hans målsättning var att erbjuda svensk industri och institutioner kvalificerade konsulttjänster inom VVS-sektorn. Vi kan med stolthet säga att han lyckades. 50 år senare är det fortfarande uppdrag för krävande kunder vi är mest kända för.

Läs mer

Certifieringar

Helenius är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 och ISO 45001.