SYSTEM DESIGN

Kompletta konsultjänster inom VVS. Inklusive specialistkompetens.

  • Komplett utbud av konsulttjänster inom hela VVS-området.
  • Specialkompetens inom luftbehandling, rörteknik och mediaförsörjning.
  • Stor erfarenhet av branscher som: life science, sjukvård, läkemedel, biotech, kontor, industri, kontor, skolor och infrastruktur.
MER I DETALJ

Allt som behövs för att skapa rätt miljö

I projekteringsuppdragen ingår vanligtvis utredningar, systemval samt uppföljning och kontroll på plats under byggprocessen. Oftast arbetar vi i större projekt. Men vi utför även projektering av mindre ny- och ombyggnader.

Helenius utför:

  • VVS-projektering ny- och ombyggnad
  • BIM-projektering
  • Utredningar
  • Systemval

Specialist på läkemedels-, sjukhus- och livsmedelssektorn.

Vi har projekterat installationer för ett stort antal laboratorier för kemi-, analys- och mikrobiologisk verksamhet och produktionslokaler. Bland uppdragsgivarna finns bland annat Akademiska Hus, Karolinska Institutet, ARLA och i princip alla stora och medelstora läkemedelsföretag i Sverige.

Infrastruktur och tunnelventilation

Många av Helenius uppdrag är storskaliga och av komplex struktur. Ett exempel är att projektering ventilationsanläggningar för vägtunnlar i Stockholm, som exempelvis Södra länken. Även nya Citybanan och Slussenprojektet är exempel på komplexa uppdrag.

Projektgenomgång

Du kan spara både tid och pengar genom att få en second opinion på dina lösningsförslag.

Få hjälp med kvalificerad granskning av bygg- och konstruktionshandlingar eller genomgång av andra delar i projektet:

  • Är kraven i ställda på rätt nivå?
  • Uppfyller handlingarna riktlinjer, normer och lagstiftning?
  • Är lösningarna byggvänliga eller finns det smartare sätt att lösa uppgiften?

Det är några exempel på frågor du kan få svar på.

Inom life science och läkemedelsindustrin ställs ofta mycket höga krav på renhet i produktionsanläggningen. Vid kravställning kan du få stöd i framtagning av kravhandlingar, som sedan ligger till grund för projekteringen.

Ofta projektleder vi arbetet från initiering och planering via genomförande, uppföljning och styrning till överlämning av färdig anläggning.

Klassning av lokaler

Vi hjälper även till med kontroll av klassade lokaler och områden som inte uppnår de värden på renhet som anges i kraven (mikrobiologiskt eller partikulärt) eller vid uppklassning av lokaler eller område.

Produkt- och personskydd, klimatrum och klimatskåp

Helenius utför även design av produkt- och personskydd, utformar klimatrum och klimatskåp.

VETA MER

Kontakta oss gärna

Per Hindersson
08-625 22 38
070-962 93 94
per.hindersson@helenius.se

Ray Symes
08-625 22 15
072-500 46 30
ray.symes@helenius.se

Arne Wallström
08-625 22 19
0708-26 55 01
arne.wallstrom@helenius.se

Magnus Holmberg
08-625 22 16
070-958 84 01
magnus.holmberg@helenius.se

REFERENSER
Kvarteret Björnen
Anna Danielsson, Forsen
Ångström
Trädgårdshotellet Åtvidaberg
Gärdesskolan Sollentuna
Tommy Stjernfeldt