Helenius ger dig stöd att bygga ditt BIM-projekt. Från inledande strategi till 3D-samordning.

BIM-tjänster med tydliga roller

Helenius BIM-resa började redan i slutet av 1990-talet med projektering i 3D. Då var Helenius en pionjärerna.  Nu är BIM formulerat som  ett eget arbetsområde där de tre rollerna BIM-strateg, BIM-samordnare och 3D-samordnare fått en tydlig definition.

 

BIM-strategi

Stöd till beställaren att ta fram kravspecifikation för projektet med avseende på rutiner för modellhantering, leveranser m.m. anpassat till beställarens behov och önskemål. ​​​
Leveranser
 • Definiera BIM-nivå för projektet utefter kundens behov
 • Leveranssätt
 • Identifiering av filformat för leverans (till produktion och ​​förvaltning)
 • Val av projektplats

 

BIM-samordning

Ser till att den kravspecifikation som ställts upp i BIM-strategi efterföljs.
Leveranser
 • BIM-Manual och bilagor
 • Val av teknisk plattform för modellutbyte under projekteringen
 • Identifiering av programvaror och utbytesformat för projektering
 • Identifiering av programvaror och utbytesformat för samordning
 • Komplementfiler/mallar
 • Rutiner för överlämning till förvaltning​​​

 

3D-samordning

Stödjer konsultgruppen med utrymmessamordning i 3D-modell
Leveranser
 • Framtagning av samordningsmodell
 • Kollisionskontroll i samordningsmodell
 • Samgranskningsmöten med modellstöd
 • Protokoll från samgranskningsmöten