BIM

3D-pionjär som leder dig rätt.

Helenius BIM-resa började redan i slutet av 1990-talet med projektering i 3D. Då var Helenius en pionjärerna.  Nu är BIM formulerat som  ett eget arbetsområde där de tre rollerna BIM-strateg, BIM-samordnare och 3D-samordnare fått en tydlig definition.

MER I DETALJ

BIM-strateg eller samordnare. Valet är ditt.

Stöd till beställaren att ta fram kravspecifikation för projektet med avseende på rutiner för modellhantering, leveranser m.m. anpassat till beställarens behov och önskemål. ​​​

Leveranser

 • Definiera BIM-nivå för projektet utefter kundens behov
 • Leveranssätt
 • Identifiering av filformat för leverans (till produktion och ​​förvaltning)
 • Val av projektplats

BIM-samordnaren ser till att den kravspecifikation som ställts upp i BIM-strategi efterföljs.

Leveranser

 • BIM-Manual och bilagor
 • Val av teknisk plattform för modellutbyte under projekteringen
 • Identifiering av programvaror och utbytesformat för projektering
 • Identifiering av programvaror och utbytesformat för samordning
 • Komplementfiler/mallar
 • Rutiner för överlämning till förvaltning​​​

3D-samordnaren stödjer konsultgruppen med utrymmessamordning i 3D-modell

Leveranser

 • Framtagning av samordningsmodell
 • Kollisionskontroll i samordningsmodell
 • Samgranskningsmöten med modellstöd
 • Protokoll från samgranskningsmöten
VETA MER

Kontakta oss gärna

Magnus Holmberg
08-625 22 16
070-958 84 01
magnus.holmberg@helenius.se

REFERENSER
Celsius Uppsala
Slussen, Katarinahissen