Linda Kjällén, Gatun Arkitekter

Dags att synliggöra hållbarhetsarbetet

Det är mindre än tio år kvar till att världens klimatutsläpp ska ha halverats för att nå Parisavtalets första etappmål. Ska Sverige dessutom nå utsläppsmålen i Agenda 2030, krävs en kraftig acceleration i minskningen av utsläppen

Linda Kjällén är hållbarhetsexpert på Gatun Arkitekter och var under nio år med om att bygga upp Sweden Green Building Council (SGBC), i rollen som certifieringschef.

– Hållbarhetsfrågan är sedan länge en hygienfaktor i bygg- och fastighetssektorn. Frågan är så pass självklar och inget som behöver säljas in. Standarden i våra svenska regelverk är dessutom förhållandevis mycket hög och fungerar som ett bra stöd för att bygga hållbart.

Blygsamma och världsledande

Den svenska bygg- och fastighetssektorn är världsledande på hållbarhet i många frågor. Men om det berättar vi inte gärna.

– Ett av branschens dilemman är att vi inte står upp och berättar om alla bra saker som görs där ute och om alla kundvärden som skapas. Då tänker jag inte främst på storskaliga manifestationer, utan på allt det fantastiska arbete som utförs av eldsjälar hos många av landets beställare, arkitekter och installationskonsulter, säger Linda Kjällén.

Hon menar att detta leder till att framgångsrika projekt och metoder förblir osynliga och att hållbarhetsarbetet blir svårare än vad det i själva verket är.

Enkelt om man vet hur man gör

Även om det idag är relativt enkelt att få till stånd en certifiering, kan det i  i realiteten vara svårt för många projekt att nå målen. Faktum är att det dock räcker att följa lagkrav och existerande rekommendationer för att nå Miljöbyggnad nivå Brons.

­– Här finns mer att göra och vi behöver se till att höja lägstanivån i branschen. I samband med att certifieringar granskas uppmärksammas ibland projekt som inte uppfyller lagkrav. Ofta är bygglovet beviljat när det upptäcks och blir svårt att rätta till i efterhand.

Tänk som en lagspelare

De projekt som lyckas med sitt hållbarhetsarbete har insett vilka discipliner som har störst påverkan på en byggnads klimat- och miljöpåverkan och lyfter in dessa tidigt i planeringen.

Linda Kjällén konstaterar att framgångsrika projekt också ser på hållbarhet ur ett bredare perspektiv, tål att bli utmanade och förstår att det handlar om en lagsport.

– Hållbarhetsansvaret kan inte enbart läggas på en person. Det berör alla, mer eller mindre. Om till exempel en inköpare inte förstår varför en specifik fönsterglastyp ritats in och köper in ett billigare alternativ – riskerar byggnadens hela beräknade kylbehov att omkullkastas.

Visst klarar vi målet

Att klara av Parisavtalet och Agenda 2030 borde trigga vinnarinstinkten i en i övrigt tävlingsinriktad bransch. Och om den sporren inte räcker får vi hoppas att överlevnadsinstinkten snart kickar in. För det är ju det allt handlar om i slutänden. Mänsklighetens överlevnad.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline.

Puff artiklar

Gatun Arkitekter bildades 1996 och har idag ca 50 medarbetare, med kontor i Stockholm. Verksamheten omfattar främst uppdrag inom kontor, bostäder, energi och publika miljöer. Gatun står för en arkitektur som är oväntat självklar och utgår från det humana perspektivet.

Linda Kjällén, Gatun arkitekter

Linda arbetar idag som hållbarhetsexpert på Gatun Arkitekter med olika hållbarhetsfrågor internt, externt och i projekt. Arkitekter och ingenjörer har en stor chans att skapa goda förutsättningar för hållbara byggnader och städer. För att lyckas med det ska frågorna upp tidigt i processerna och på ritbordet. Vi jobbar i team och tillsammans med andra kompetenser för att hantera respektive projekts agenda och ambition på bästa sätt.

”Jag brinner för att skapa ett bättre samhälle och vara en katalysator som driver på förändring.”