Är du en av oss?

Just nu är det många som söker arbete hos oss. Därför tar vi tillfället i akt att berätta lite mer om Helenius, vår kultur och de värden som gör det roligt att gå till jobbet. Vi som utgör Helenius idag är vitt skilda individer som tillsammans bildar ett framgångsrikt lag. Vi har många saker gemensamt. De viktigaste har vi sammanfattat i de sju påståendena nedan. Håller du med om dem? Då kommer du att trivas i vårt lag.

Intresset för teknisk problemlösning förenar oss och är ett genuint intresse som går utanför projekten. Många snilleblixtar som vi sedan vidareutvecklar och tillämpar i våra konkreta uppdrag kläcks över en kaffekopp i fikarummet. På Helenius är det högt i tak och vi diskuterar fritt medarbetare emellan.

Helenius lösningar är en del av ett långsiktigt ansvarstagande. Det handlar om funktion, ekonomi, miljö och klimat. Energi står för en stor del av fastigheters driftkostnad och vår insats påverkar hela anläggningens livscykelkostnad. Det ansvaret axlar vi genom ett helhjärtat engagemang och kunskaper kring den senaste tekniken på området.

 • Vi drar nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten inom företaget i varje uppdrag

Det är en stor styrka att vara ett samarbetande team av installationskonsulter – för den enskilda medarbetaren, för projektet och för kunden. Vi lyssnar, lär och diskuterar. Men ibland handlar det inte om överföring av kunskap eller att ta fram lösningar, utan om att komma snabbare framåt. Då hugger vi i.

Helenius har komplexa projekt och krävande kunder. Om kompetensen kommer från akademiska studier eller lång erfarenhet spelar mindre roll. Men vi står för det bästa och kommer att fortsätta arbeta med utgångspunkt i den högsta kompetensen kring miljö och energi, teknik, inomhusklimat och projekttänkande.

Och för att våga tänka nytt krävs trygghet. Den personliga tryggheten skapar vi i arbetsgruppen och den professionella i projekten. Vi stöttar varandra och har högt i tak. Det här arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt. Det fungerar.

Våra kunder har höga förväntningar. För att möta dem behövs ett eget driv och modet att självständigt få processer och projekt i rullning. Tydlig målbild, ett proaktivt agerande och att inte ta alla förutsättningar för givna borgar för goda resultat och stor personlig utveckling. Bra för kunden och bra för medarbetaren.

Våra kundundersökningar visar att Helenius medarbetare har stort engagemang och intresse i projekten. Roligt och föga förvånande. Den som har ett stort intresse för människor och tekniska lösningar och samtidigt känner sig trygg i sin roll dras med i kundernas spännande projekt. Det är det Helenius medarbetare ständigt visar prov på.

Är du en av oss?

Just nu är det många som söker arbete hos oss. Därför tar vi tillfället i akt att berätta lite mer om Helenius, vår kultur och de värden som gör det roligt att gå till jobbet. Vi som utgör Helenius idag är vitt skilda individer som tillsammans bildar ett framgångsrikt lag. Vi har många saker gemensamt. De viktigaste har vi sammanfattat i de sju påståendena nedan. Håller du med om dem? Då kommer du att trivas i vårt lag.

Intresset för teknisk problemlösning förenar oss och är ett genuint intresse som går utanför projekten. Många snilleblixtar som vi sedan vidareutvecklar och tillämpar i våra konkreta uppdrag kläcks över en kaffekopp i fikarummet. På Helenius är det högt i tak och vi diskuterar fritt medarbetare emellan.

Helenius lösningar är en del av ett långsiktigt ansvarstagande. Det handlar om funktion, ekonomi, miljö och klimat. Energi står för en stor del av fastigheters driftkostnad och vår insats påverkar hela anläggningens livscykelkostnad. Det ansvaret axlar vi genom ett helhjärtat engagemang och kunskaper kring den senaste tekniken på området.

 • Vi drar nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten inom företaget i varje uppdrag

Det är en stor styrka att vara ett samarbetande team av installationskonsulter – för den enskilda medarbetaren, för projektet och för kunden. Vi lyssnar, lär och diskuterar. Men ibland handlar det inte om överföring av kunskap eller att ta fram lösningar, utan om att komma snabbare framåt. Då hugger vi i.

Helenius har komplexa projekt och krävande kunder. Om kompetensen kommer från akademiska studier eller lång erfarenhet spelar mindre roll. Men vi står för det bästa och kommer att fortsätta arbeta med utgångspunkt i den högsta kompetensen kring miljö och energi, teknik, inomhusklimat och projekttänkande.

Och för att våga tänka nytt krävs trygghet. Den personliga tryggheten skapar vi i arbetsgruppen och den professionella i projekten. Vi stöttar varandra och har högt i tak. Det här arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt. Det fungerar.

Våra kunder har höga förväntningar. För att möta dem behövs ett eget driv och modet att självständigt få processer och projekt i rullning. Tydlig målbild, ett proaktivt agerande och att inte ta alla förutsättningar för givna borgar för goda resultat och stor personlig utveckling. Bra för kunden och bra för medarbetaren.

Våra kundundersökningar visar att Helenius medarbetare har stort engagemang och intresse i projekten. Roligt och föga förvånande. Den som har ett stort intresse för människor och tekniska lösningar och samtidigt känner sig trygg i sin roll dras med i kundernas spännande projekt. Det är det Helenius medarbetare ständigt visar prov på.

UTVECKLING GENOM HELENIUS ACADEMY

När Helenius Academy startade 2011 var Helenius först ut i VVS-branschen med en långsiktig utbildningssatsning

 • Helenius Academys program löper årsvis med målet att utveckla och coacha medarbetarna.
 • Utvecklingsprogrammen skräddarsys utifrån varje deltagare och utgår helt från medarbetarnas egen motivation att nå nästa nivå.
 • Inom ramen för Helenius Academy finns det program för uppdragens olika roller.
 • Omfattar även ledarskap, personlig coachning och personlig utveckling.
 

Lediga jobb

Helenius behöver förstärka sitt projektledningsteam med en erfaren byggprojektledare. Du har erfarenhet från byggprojekt med tekniskt komplicerade system som till exempel sjukhus, laboratorier, industri och utbildningsmiljöer. Merparten av arbetet sker nära kunderna och i deras organisation och etableringar inom Mälardalen med fokus på Storstockholm och Uppsala.

Arbetsuppgifter

Som projektledare leder du arbetet i uppdraget med fokus både på den egna leveransen och coachning av projektmedarbetarna för att maximera deras förutsättningar att göra ett bra arbete. Du rapporterar projektstatus till beställare och andra intressenter och arbetar kontinuerligt med monitorering, uppföljning och riskhantering inom projektet.

Du kommer använda dig av våra grundläggande projektledningsverktyg. I alla projekt görs en genomarbetad omfattningsdefinition med hjälp av WBS och en projektledningsplan som förankras med uppdragsgivaren. Planering och uppföljning sker via GANTT-scheman där även arbetspaketen som ingår i projektet resursplaneras.

Placering

Helenius har huvudkontor i Silverdal i Sollentuna och lokalkontor i centrala Uppsala. I rollen som byggprojektledare behöver du kunna resa inom Mälardalen där följande orter är mest aktuella: Storstockholm, Uppsala, Södertälje och Strängnäs.

Utbildning och erfarenhet

 • Relevant högskoleutbildning
 • Minst 5 års praktisk erfarenhet från byggprojektledning
 • BAS-P/ BAS-U
 • Konsulterfarenhet
 • Kunna visa på minst ett projekt som har levererats från start till avslut
 • Entreprenadjuridik
 • Projektledarutbildning
 • Svenska och engelska flytande i tal och skrift
 • God vana av att använda Officepaketet

Meriterande erfarenhet och kunskap

 • Erfarenhet från industrin
 • Erfarenhet av entreprenörsrollen
 • Certifierad PMP eller IPMA-C (Vid anställning certifierar Helenius personen ifråga och företaget står för utbildningen)

Ansökan

Skicka din ansökan med CV senast 15 november till goran.karlsson@helenius.se.

Du kan också ringa till Göran på 08-625 22 09 och boka ett förutsättningslöst möte där vi kan berätta mer om vad tjänsten innebär.

Möt några av oss

Andreas Ericsson

Andreas Ericsson

Det ska vara stimulerande, utvecklande och roligt att jobba.

Veronica Galimova

Jag drivs av drömmen om att bygga ett hållbart samhälle.
Linda Dorsander

Linda Dorsander

Jag sökte mig till Helenius eftersom jag ville ha nya utmaningar.

Personalpolicy

 • En medarbetare på Helenius uppmuntras att ta eget initiativ och att bidra till bolagets utveckling.
 • Medarbetare är företagets främsta resurs och följaktligen arbetar vi kontinuerligt för att utveckla den enskildas kompetens och egenskaper för att åta sig ett större ansvar samt ge våra kunder en prestation av högsta kvalitet.
 • Vi arbetar också aktivt för att rekrytera kvinnliga ingenjörer.

Personalpolicy

 • En medarbetare på Helenius uppmuntras att ta eget initiativ och att bidra till bolagets utveckling.
 • Medarbetare är företagets främsta resurs och följaktligen arbetar vi kontinuerligt för att utveckla den enskildas kompetens och egenskaper för att åta sig ett större ansvar samt ge våra kunder en prestation av högsta kvalitet.
 • Vi arbetar också aktivt för att rekrytera kvinnliga ingenjörer.

Mer att läsa

Linda Kjällén, Gatun arkitekter
Tadva Yoken
Mirjam Björklund
Veronica Galimova, Marit Wiksell
Ångströmslaboratoriet