Ansvarstagande på flera fronter.

Helenius tar ansvar för både kunder och medarbetare. Kunderna ska känna sig trygga i att projekten blir framgångsrika. Som anställd kan du vara säker på att bli sedd och uppskattad för det du kan och få möjlighet att utveckla dina talanger ytterligare. Men ansvar kan även handla om något större.

Det är inte längre bara direktiv och normer som driver på intresset för miljön, utan lika mycket ekonomiska incitament och viljan till att göra gott. Vårt uppdrag handlar till stor del om att hitta kostnadseffektiva lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan. Det är ansvarstagande i ett större perspektiv.

Stödjer svensk idrott

Helenius är huvudsponsor till SALK och stödjer därför deras satsning på bredd och ungdomsidrott. Vi stödjer även idrotten på elitnivå genom vårt samarbete med Mirjam Björklund – svensk tennis kanske starkaste framtidslöfte. Vi har även ett långt samarbete med Sveriges högst rankade beachvolleyspelare – Tadva Yoken.

Tadva Yoken
Mirjam Björklund

MILJÖPOLICY. CHECK PÅ DEN.

 • Möta samhällets krav

  Utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att infria kunders och samhällets krav och förväntningar: minskad miljöpåverkan samt effektiva, funktionella och robusta system.

 • Energi är nyckeln

  Vi vet att energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö.

 • Kontinuerlig minskning

  Vi strävar kontinuerligt efter att minska vår miljöpåverkan, såväl hos våra kunder, vår kontorsmiljö och vid våra resor.

 • Uppmuntrar medarbetare

  Vi uppmuntrar våra anställda att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet, och höjer medvetandet kring miljöfrågor genom bland annat utbildningar.

 • Miljöbilar såklart

  Vi köper enbart in miljöbilar som företagsbilar, och strävar efter att en så stor del som möjligt av våra tjänstebilar ska vara miljöklassade.

 • Endast hållbart är hållbart

  Genom vårt miljöarbete vill vi främja ett hållbart samhälle, och att driva en verksamhet som är hållbar miljömässigt och socialt.

MILJÖPOLICY. CHECK PÅ DEN.

 • Möta samhällets krav

  Utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att infria kunders och samhällets krav och förväntningar: minskad miljöpåverkan samt effektiva, funktionella och robusta system.

 • Energi är nyckeln

  Vi vet att energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö.

 • Kontinuerlig minskning

  Vi strävar kontinuerligt efter att minska vår miljöpåverkan, såväl hos våra kunder, vår kontorsmiljö och vid våra resor.

 • Uppmuntrar medarbetare

  Vi uppmuntrar våra anställda att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet, och höjer medvetandet kring miljöfrågor genom bland annat utbildningar.

 • Miljöbilar såklart

  Vi köper enbart in miljöbilar som företagsbilar, och strävar efter att en så stor del som möjligt av våra tjänstebilar ska vara miljöklassade.

 • Endast hållbart är hållbart

  Genom vårt miljöarbete vill vi främja ett hållbart samhälle, och att driva en verksamhet som är hållbar miljömässigt och socialt.