PARADISET 23 / FRÄSARN 12

Utveckla, förädla och återanvänd

De har fokus på utveckling och kommersiella fastigheter – begrepp som rymmer allt från byggande av hållbara stadsdelar till förädlingar i befintligt fastighetsbestånd. Följ med in i två av Fabeges ombyggnadsprojekt med helt olika karaktär, men som ändå har en del gemensamt.

När det gäller ombyggnadsprojekt har Fabeges avdelning för ombyggnad och underhåll en viktig roll. Här finns åtta projektledare och några inhyrda konsuler. Avdelningen leds av Stefan Windefalk.

– Vi hanterar stort som smått och de största ombyggnadsprojekten ligger upp mot 500 miljoner kronor. Allt i eget bestånd och i ett nära samarbete med andra funktioner inom Fabege, berättar han.

På besök i Paradiset

Från att tidigare inrymt både asfaltverk och en stor grusdepå har Västra Kungsholmen genomgått en total omvandling och blivit en modern och livfull stadsdel. Fullt utbyggd finns här plats för 20 000 boende och 35 000 arbetsplatser.

Ett av Fabeges projekt på Västra Kungsholmen är ombyggnaden av kontorsfastigheten Paradiset 23. Den gamla fastigheten från 1944 som totalrenoveras för att möta kraven från dagens hyresgäster.

Förädling med omsorg

Att utveckla en gammal fastighet innebär ett antal givna förutsättningar och möjligheter.

“Det här är en fin fastighet där vi velat behålla karaktären och mycket av det goda. Den industriella känslan lyfts fram med öppna installationer och passande materialval. Vi förädlar med omsorg och höjer samtidigt kontorsstandarden, berättar Stefan Windefalk.”

Samtidigt finns det begränsningar som i våningshöjder och tillgång till utrymmen, där det ibland behövs speciallösningar. All teknik och fläktaggregaten placeras till exempel i källaren, så att uthyrningsbar yta frigörs.

Huset byggs på med ett halvplan och får totalt 7 plan och 7 100 m2. Den gömda entrén ges en mer framträdande roll och en tidigare oanvänd gård öppnas upp och blir en terrass för hyresgästerna.

Fräsarn 12

I det andra ombyggnadsprojektet förflyttar vi oss till fastigheten Fräsarn 12 i Solna Business Park. Fram till årsskiftet har det här varit hemvist för ICAs huvudkontor som nu flyttar till Fabeges nybyggda fastighet Signalen 3 vid Arenastaden. Där samlar ICA medarbetarna från tre olika kontor.

In i Fräsarn 12 flyttar istället Skolverket, med ett femårigt avtal om 12 100 m2. Även Skolverket passar på att samlokalisera de bägge kontor man har i Stockholm.

Trots att Fabege investerar runt 170 miljoner kronor i lokalanpassningar har utgångspunkten varit att behålla mycket av det gamla. Därför inleddes projektet med en ordentlig genomgång: Vad kan återanvändas? Vad behöver utvecklas?

– ICA har verkat på ett bra sätt i lokalerna och verkligen tagit hand om fastigheten. Det ser fint ut och huset är i bra skick. Det här ett bra läge för alla inblandade parter, berättar Stefan Windefalk.

Bra dialog

Genom att ICA flyttar vidare inom Fabeges bestånd så har det funnits förutsättningar till en bra dialog inför övergången och detta har i sin tur även gynnat projektet som hanterar Fräsaren 12, till exempel genom tidigare produktionsstart än beräknat.

– Det blir definitivt en win-win-situation ur många aspekter. I de tidiga diskussionerna som fördes med Skolverket bestämde man att det inte kommer göras några större förändringar. Mycket av installationer och stråk behålls, men vi kommer att ta upp nya vertikala schakt i huset, säger Stefan Windefalk.

Pilotprojekt för ökad återanvändning

Att hyresgäster vill sätta sin egen prägel på sina nya lokaler, leder ofta till att fullt fungerande inredning utrangeras, kanske redan efter ett par år. I ett pilotprojekt undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Fabege och andra projektpartners hur återanvändningen av fast kontorsinredning kan öka. Det kan till exempel handla om innerväggar, belysning, glaspartier, undertak och VVS-produkter. I Fräsaren 12 kommer vissa produkter tas tillvara som kan återbrukas i andra fastigheter när tillfälle ges.

Hus med karaktär

I Fabeges fastighetsbestånd om 1,2 miljoner m2 uthyrningsbar yta blandas gammalt och nytt. Bland guldkornen märks till exempel Ormträsket 10 och Trängkåren 7 –  kanske mer kända som Wenner-Gren Center respektive DN-skrapan.

Hos Fabege finns fler exempel på karaktärsfulla hus som kommer till ny användning. Just nu byggs till exempel ”Dallashuset” vid gamla Råsunda om till bostäder och den gamla Trikåfabriken från 1928 i Hammarby sjöstad blir under våren Naturvårdsverkets nya kontor.

– Vi är glada för variationen vi har i beståndet och det är riktigt roligt att få vara med och förädla, utveckla och ge en byggnad ny betydelse. Det skapar även möjligheter för våra hyresgäster. Det finns många som uppskattar lokaler med inbyggd själ och historia, konstaterar Stefan Windefalk.

Stefand Windefalk, Fabege

Stefan Windefalk, chef ombyggnad Fabege.

”Vi är glada för variationen vi har i beståndet och det är riktigt roligt att få vara med och förädla, utveckla och ge en byggnad ny betydelse.”