NYA YASURAGI

Nya Yasuragi. Ett lugn i kroppen.

Ett bullrande city, en hetsig motorväg och en grå förort skymtar förbi. Vägen fram står i bjärt kontrast till platsen vi ska till. Parkeringen är fylld av ett trettiotal vita hantverkarbilar. En kort promenad genom en svagt böjd pelargång leder framåt. Vi har kommit fram till Yasuragi i Nacka.

Direkt innanför dörrarna får vi för­klaringen till de många hantverkarbilarna. Vi kliver in i en myllrande byggarbetsplats med elektriker, rör­läggare och snickare om vartannat.

– Nu öppnar vi portarna till ett nytt japanskt bad, berättar Sunniva Fallan Röd, som är vd på Yasuragi. Har du tidigare varit gäst här kommer du att möta ett helt nytt Yasuragi. Det blir mer japanska influenser och en ny och förfinad upplevelse.

Stress i förändring

Yasuragi är japanska och betyder inre ro och harmoni. Det är med andra ord en plats för återhämtning och för att komma ned i varv. Något som är viktigare än någonsin i det moderna och stressiga samhället. Forskning gör gällande att det finns en utbredd uppfattning om att arbetslivet blivit mer stressigt. I början av 2000-talet var sjuktalen höga och det handlade i stor grad om stress orsakad av förändringar i arbetslivet. Nu ökar återigen de stressrelaterade sjukdomarna, och det är framför allt yngre kvinnor som drabbas.Yasuragi

Även denna gång finns kopplingen till förändringar i arbetslivet, men även till det faktum att människan kanske inte är anpassad till ett ständigt uppkopplat samhälle. Forskarna har även sett nya orsaker till den ökande stressen. Det handlar om ökade krav från oss själva och omgivningen på att vara fullt frisk, högpresterande och stresstålig på arbetet, men också i livet som helhet.

Återhämtning på japanskt vis

Människor klarar stress olika bra. Det är framförallt vid långvarig exponering för påfrestningar, utan möjlighet till återhämtning, som stress kan bli skadligt. I Japan finns former och tid för att uppnå lugn och harmoni. Den japanska badritualen är ett exempel – och den är och har alltid varit bärande i Yasuragis koncept. Så medan mycket i dagens samhälle går ut på att maximera upplevelser, gör Yasuragi precis tvärtom.

– Vårt mål är att gästerna ska få en känsla av total närvaro, ett andrum och ett inre lugn. Där är inte den yttre upplevelsen det primära, utan snarare den inre. Känslan ska sitta kvar och följa med ända hem, berättar Sunniva Fallan Röd.

Lugnet i ritualen

Badritualen är grunden. Den får ta tid och sker i ett behagligt tempo. I det första steget tvagas kroppen sittande. I det andra steget renas själen i de heta källorna.

Yasuragi

– I själva badritualen är vi lika japanerna, men många av oss här i väst vill gärna jäkta vidare och har ibland lite svårt att vara i nuet. När väl närvaron i nuet infinner sig skapas det där inre lugnet som motverkar den stress många människor känner i sin vardag, säger Sunniva Fallan Röd.

Detaljer som avgör

Gestaltningen är ny och besökaren kommer att möta ett visuellt uttryck inspirerat från ”allt det vackra utifrån”. Den taktila känslan är central och Sunniva Fallan Röd erkänner att de nog kan betraktas som lite nördiga när kommer till detaljer.

“Vi har ägnat många timmar åt att diskutera vattentemperatur och hur vattnet ska lägga sig på huden. Materialvalen har också ägnats stor omsorg. Här finns ingen plåt, utan enbart naturliga material. Allt vi gör har betydelse för att gästerna ska kunna komma ned i varv.”

Med andra ord är inget lämnat åt slumpen när det nya Yasuragi slår upp sina portar. Kundlöftet är lika tydligt som viktigt. Här ska alla kunna varva ned, hitta tillbaka till sin energi och åka hem med ny kraft. Kanske ser besökaren sin hemfärd i ett nytt perspektiv. Den grå förorten får fler nyanser och storstadens larm och stress blir mer behaglig. En känsla av lugn, helt enkelt.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Yasuragi och Pia Ullin.

Bröd

Ansvarar för VVS- och energi­projektering i Yasuragis ombyggnadsprojekt.

Sunniva Fallan Röd, vd på Yasuragi

”Vårt mål är att gästerna ska få en känsla av total närvaro, ett andrum och ett inre lugn. Där är inte den yttre upplevelsen det primära, utan snarare den inre.”

LEDARSKAP BAKOM GÄSTENS UPPLEVELSE

På Yasuragi arbetar närmare 250 personer i skiftande roller. Från konferensvärdar och shiatsu-terapeuter till souschefer i köken.

Medarbetarna är avgörande i gästernas upplevelse. Och därmed är även ledarskapet viktigt.

Vilken betydelse har dina medarbetare?

– Som gäst ska man må bra av att besöka Yasuragi. Därför behöver vi också ha medarbetare som trivs, mår bra och känner att de presterar på topp. Vi vill vara ett stycke Japan och arbetar med det ”japanska värdskapet”. Det är ett förhållningssätt som bland annat innefattar begreppet omotenashi – förmågan att osjälviskt förutse kundens behov och ge något mer än det förväntade.

I grunden handlar det om att göra goda handlingar utan att förvänta sig något tillbaka. Det kan handla om en så enkel sak som att buga när man möter gästen.

Hur ser det moderna ledarskapet ut?

– Den äldre generationen är kanske van vid ett mer hierarkiskt ledarskap. Men det fungerar inte med unga människor. Här krävs ett mer humant och hållbart ledarskap. Det har dock inget att göra med ett lägre kravställande, snarare tvärtom.

En återkommande fråga för mig som ledare är hur vi ska få människor att känna att de presterar på topp. Trots allt ska vi ju tjäna pengar på det vi gör, genom kvalitet och försäljning. Vi arbetar med att skapa en stolthet och förståelse för varför vi arbetar här och vad varje enskild medarbetare betyder för gästens upplevelse.

Samtidigt behöver vi pusha medarbetarna framåt i rätt riktning. Vi vill att de ska prestera bra och göra sitt bästa i alla lägen. Vi försöker skapa en insikt om den känsla som uppstår när man gjort sitt bästa. Vi vill också visa på den positiva spiralen: Presterar man bra så mår man bra och då mår omgivningen bra. Det är helt solklart att ingen presterar bra av att ha ”ont i magen” på jobbet. Ett sådant ledarskap är passé sedan länge.

Hur ser du på ditt eget ansvar?

– Jag tänker mycket kring ledarskap och min roll som ytterst ansvarig. Jag har ett otroligt stort ansvar för hur teamet fungerar och hur varje medarbetare mår och presterar. Man behöver vara skärpt, behärskad och ha kontroll på sitt humör för att i varje ögonblick kunna ta de rätta besluten. Samtidigt måste hjärtat finnas med när det handlar om människor. Vi talar hellre om möjligheter än om utmaningar.