SLUSSEN

Från Citybanan till Slussen

Nästan ett år före utsatt tidplan är det klart. Vid årsskiftet – efter drygt sju års produktion – är det dags för Helenius att checka ut från Citybanan. Istället tar ett annat projekt vid – ombyggnaden av Slussen. Precis som Citybanan är det den typ av projekt man bara gör en gång i livet.

Helenius har funnits med sedan starten av Citybanan, där man tillsammans med Ramböll ansvarat för projektering av ventilation, brand och säkerhet. För närvarande håller Helenius på att avrunda med upprättande av relationshandlingar och CE-märkning av hela anläggningen.

Omskrivna Citybanan var under produktionen Sveriges största infrastrukturprojekt. Nu tar ett ännu större och mycket omtalat stockholmsprojekt vid – ombyggnaden av Slussen. Från ett läge till ett annat, med andra ord.

I Slussen-projektet ingår Helenius i en konsultgrupp på 180–200 personer under ledning av ELU. Övriga konsulter är Rejlers, Tikab, Tyréns, Structor och White.

Helenius inledde arbetena med Slussen 2013, men i slutet av 2014 stoppades projektet av majoriteten i stadshuset för ytterligare utredning. En oberoende expertgrupp fick i uppdrag att granska projektet.

– I tio månader stod projekt still, men återupptogs igen vid årsskiftet med några smärre korrigeringar. Det tog ett tag att få igång laget, men vi försökte utnyttja tiden väl, berättar Magnus Holmberg, som är uppdragsansvarig för Helenius del av Slussen-projektet.

Unikt 3D-projekt

Stilleståndet utnyttjades till att förbereda sig. Bland annat gjordes provleveranser av bygghandlingarna i 3D. Hela Slussen är nämligen 3D-modellerad – och alla discipliner projekterar i samma modell.

Det unika är att det är inte bara handlar om ett hus. Den här modellen är i storlek av en hel stadsdel. Dessutom är ambitionen att modellen ska användas hela vägen ut till arbetsplatserna, något som är helt unikt för Slussen-projektet.

– Det är helt avgörande att de digitala bygghandlingarna fungerar hos entreprenörerna. Som projektör hade uppdraget varit omöjligt utan att ha den kompetens inom 3D som Helenius byggt upp, konstaterar Magnus Holmberg. Jag skulle vilja påstå att vi ligger längst fram i vår bransch. Det känns bra att vi var tidigt ute och har samlat på oss tung erfarenhet inom området.

Först rivning – sedan Helenius

I somras inleddes rivningsarbetena av Slussen, och Stockholm fick en ny attraktion. Vyerna som öppnar sig är minst sagt spektakulära. Nu pågår framtagning av bygghandlingar för rivning och grundläggning, och även dessa entreprenader är igång.

Helenius del omfattar framtagning av bygghandlingar och detaljprojektering inom teknikområdena rör, ventilation och sprinkler för områden Land och Vatten. Helenius har även haft rollen som installationssamordnare under vissa perioder av projektet.

2017 är det dags för Helenius att kliva in på allvar. Då inleds nämligen de första installationsarbetena. Magnus Holmberg räknar med att Helenius kommer ha 10–15 konsulter igång.

“Vi har jobbat med projektet i tre år. Nu går vi in på riktigt. Det hela är som ett pussel där allt måste ske i en bestämd ordning.”

Som samverkansentreprenör har Skanska möjlighet att begära att bygghandlingar anpassas så att produktionskostnaderna minskas, om det innebär att logistiken underlättas eller om det blir enklare eller effektivare att bygga.

– För oss handlar om att vara beredd på att ha en bemanning för att klara allt som händer under byggtiden, och jag lovar att vi är beredda.

Ett unikt tillfälle

Precis som Citybanan är Slussen den typ av projekt man bara gör ett av under sin livstid. Det är tunga referensprojekt som står under ett medialt tryck med en stark opinion.

– Nu är Slussen-projektet igång, det är en realitet och opinionen har svängt. Alla tycker att det är kul att få vara med. Vi bygger för en livslängd på minst 120 år. Det här gör man bara en gång.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén.

Magnus Holmberg, Helenius

Magnus Holmberg, uppdragsansvarig på Helenius.

”Nu är Slussen-projektet igång, det är en realitet och opinionen har svängt. Alla tycker att det är kul att få vara med. Vi bygger för en livslängd på minst 120 år. Det här gör man bara en gång.”