INDEX RESIDENCE

Norrtälje hamn – en plats för nya vyer

Norrtälje hamn är en helt ny stadsdel som fördubblar Norrtäljes stadskärna i storlek. Här skapas plats för 2 000 lägenheter, parker, torg och spännande kajstråk. När hela området är klart år 2030 kommer 5 000 personer ha bosatt sig här.

Index Residence är en av byggherrarna i projektet och ska bygga på fem av områdets totalt 20 kvarter. Först ut är Norrtälje Torn – en 16 våningar hög byggnad med 87 lägenheter med både söderläge och havsutsikt.

Norrtälje torn utsikt

Mycket kraft har lagts på att skapa lägenheter som ger den rätta känslan. Köken håller toppklass och våtrummen är fler, större och bättre utrustade än vad man är van vid.

Årets attraktion!

Som en del i marknadsföringen av Norrtälje Torn sjösattes ett flytande showroom på en pråm i hamnen. Magnus Ekman är projektchef på Index Residence och kan berätta om det stora intresset för projektet.

– Vi byggde upp kök, badrum och vardagsrum för att visa vad man får när man väljer Norrtälje Torn. I somras hade vi hela 10 000 besökare, vilket gör vårt showroom till Norrtäljes största attraktion det här året.

Säkerhet och komfort hand i hand

Höga hus är alltid en utmaning. Framför allt när det gäller brandsäkerhet och installationsteknik. Huset är utrustat med två hissar, där en är dedikerad som räddningshiss. Vid en nödsituation går den ned till markplan och kan manövreras av räddningspersonalen. I hisschaktet byggs ett övertryck upp och när hissdörren öppnas skjuts eventuell rök framför brandpersonalen, som också har tillgång till en tryckstegrad brandledning i trapphuset.

Lösningen ställer krav på redundant elförsörjning och huset får sin kraftmatning från två separata transformatorstationer.

Varje lägenhet är en egen brandcell och har utrustats med sitt eget ventilationsaggregat. Ventilationsschaktet kan då göras mindre, brand­säkerheten förstärks ytterligare och utrymme skapas för mer bostadsyta. Den här lösningen för med sig en fördel i komfort – de boende kan själva styra inomhusklimatet.

Ett roligt lagarbete

Norrtälje Torn börjar byggas under 2017 och inflyttning sker vid årsskiftet 2018–2019. Planeringen har pågått länge och många aktörer är inblandade. Lennart Eriksson är projekteringsledare och har funnits med under många av Index Residence projekt.

– Det här är ett fungerande lagarbete. Jag brukar säga att det här inte är något för stelbenta byråkrater – man måste hela tiden anpassa sig till de olika situationer som uppstår. Stämningen i teamet är viktig, det konstaterar både Magnus Ekman och Lennart Eriksson.

“Se till att ha roligt. Är du på ett möte och skratten slutar komma, då är det dags att bryta upp.”

– När man går hem efter en arbetsdag ska det kännas att man haft kul ihop, menar Lennart Eriksson.

Tydlig identitet i projekten

Index Residence arbetar med bostadsutveckling och har funnits med i flera intressanta utvecklingsprojekt i Stockholm. Västermalms Strand med 700 lägenheter är ett exempel. Företaget verkar genom hela projektet – från detaljplan fram till garantibesiktning.

– Vi vill hitta lägen och miljöer att utveckla. Vi tittar gärna på sjölägen och tidigare industrimark. Varje projekt ges en tydlig identitet med kärnvärden som enkelhet, hälsa, närhet till kommunikationer och friskvård. Allt detta levererar vi i Norrtälje, och här kan vi dessutom addera värden som utsikt och närhet till skärgården, konstaterar Magnus Ekman.

I augusti var det säljstart för Norrtälje Torn och kontraktsskrivning pågår. Den tydligaste målgruppen som lockats av projektet är personer med tidigare anknytning till Roslagen. Projektet är attraktivt och man räknar med att nå full försäljning innan byggstart.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline.

Systemhandlingar för VVS och el. Entreprenaden kommer att drivas som en styrd totalentreprenad, vilket innebär att Helenius gått ett steg längre i projekteringen än i den traditionella systemhandlingen.

Magnus Ekman är projektchef på Index Residence.

”Vi vill hitta lägen och miljöer att utveckla. Vi tittar gärna på sjölägen och tidigare industrimark.”