PROJEKTLEDNING

Ledarskap för lyckade projekt

Göran Karlsson är affärsområdesansvarig för affärsområdet Projektledning på Helenius, och samtidigt en av de mest namnkunniga projektledarna i branschen med många års erfarenhet.

– Det viktigaste för mig är att arbeta utifrån ett leveransorienterat synsätt. Leveransen är viktigast och det handlar om att vårda uppdragsgivarnas investeringar.

Det bästa för kunden med andra ord. Men vad innebär det?

– Ett exempel är att ingen av våra medarbetare arbetar på provision. Du ska genomföra uppdraget så enkelt och effektivt som möjligt. Vi sitter helst på plats ute hos våra kunder. Det gör att vi får en djupare förståelse och känsla för organisationen.

Finns det några nackdelar med att sitta på plats hos kund?

– Inte alls. Jag ser bara fördelar. Bäst är vi när vi kan hamna i ett läge där vi arbetar proaktivt med ett framåtsträvande synsätt. Det görs bäst på plats. En annan fördel är att det blir enklare att bidra med projektledningskompetens och ledarskap. Men det gäller att vara anpassningsbar och ha förmågan att snabbt komma in i olika typer av projekt och organisationer

Hur ser den typiska konsulten ut?

– Det varierar. Vi har en mix av yngre och mer seniora medarbetare med olika bakgrund. Vi ställer förstås formella krav, som till exempel certifieringar i IPMA och PMP. Därtill finns det ett antal personliga egenskaper som är viktiga hos våra projektledare. Du ska gilla människor och kunna ta dig fram i projekt och i verksamhet. Uthålligheten är viktig. Vi lever under långa projekt och det är snarare ett maraton än en sprint. Som projektledare ska du kunna hålla hela vägen.

Hur utvecklar ni affärsområdets kompetens?

– Varje uppdrag avslutas med en konsultutvärdering, som ger direkt feedback till medarbetarna. Den är även viktig för att förstå vilka krav våra kunder ställer på oss. Sen är den personliga utvecklingen hos var och en central, och till det kopplas även det personliga ledarskapet. Varje medarbetare har en personlig IPU-profil som ligger till grund för den egna utvecklingen. Vi har dessutom regelbundna workshops där vi delar med oss av erfarenheter och diskuterar projekterfarenheter. Som junior medarbetare ingår du i ett faddermentorskap.

Hur viktigt är ledarskapet?

– Ledarskapet har en dubbel betydelse för oss. Dels har vi vårt eget interna ledarskap, dels innebär projektledarskapet i sig en tydlig ledarroll. Det handlar om människor och åter människor. Att känna sig inkluderad, sedd och att betyda något tror jag är grundläggande för alla. Att få vara en del av processen, helt enkelt. Det hierarkiska ledarskapet känns passé. Det handlar snarare om att vara trygg i sin kompetens. Först då kan man ha ett mer prestigelöst och framgångsrikt förhållningssätt till det som ledarskap handlar om.

Projekten går allt snabbare. Vad innebär det?

– Kunderna vill minska projekttider och snabba upp projektcyklerna. Det är ett faktum och de initiala skedena blir helt avgörande för projektets framgång. I alla våra projekt gör vi en WBS (Work Breakdown Structure). Har man inte gjort hemläxan måste man ta sig tiden och göra en riktigt noggrann plan. När det brister är det alltid omfattningsdelen som är haken. All erfarenhet visar att projektet kommer tjäna på detta i slutänden. Vi får mycket beröm för vår kompetens i de inledande skedena.

Varför ska man anlita er?

– Det är en bra fråga. Jag är inte avundsjuk på kunderna när de ska välja projektledare idag, eftersom det minst sagt är en djungel därute. Jag skulle vilja framhålla några saker. Dels talar våra tidigare referenser och erfarenheter sitt tydliga språk, dels handlar det om vårt genuina intresse för att skapa lyckade projekt och viljan att göra det som är bäst för kunderna. Sist men inte minst vill jag slå ett slag för den certifierade projektledaren som har ett kvitto på sin kompetens. När vi frågar våra kunder vad de tycker är viktigt så lyfter de ofta fram vår noggrannhet, förmåga att skapa ordning och reda samt förståelse för att det handlar om människor och mer mjuka värden.

Göran Karlsson, Helenius

Sedan 2016 finns affärsområdet Projektledning på Helenius. Här arbetar tolv projekt- och installationsledare med uppdrag inom bl a laboratorier, sjukhus och läkemedelsindustrin. På meritlistan syns även uppdrag kring kontorsprojekt och järnvägs- och kärnkraftsindustrin. Göran Karlsson är affärsområdesansvarig.

”Det handlar om människor och åter människor. Att känna sig inkluderad, sedd och att betyda något tror jag är grundläggande för alla.”