Helenius 50 år

Starkare än någonsin

Helenius grundades av Georg Helenius 1965. Hans målsättning var att erbjuda svensk industri och institutioner kvalificerade konsulttjänster inom VVS-sektorn. Vi kan med stolthet säga att han lyckades. 50 år senare är det fortfarande uppdrag för krävande kunder vi är mest kända för. Helenius är en av Sveriges ledande och mest kvalificerade installationskonsulter inom miljö-, VVS- och energiområdet. Företaget sysselsätter cirka 80 medarbetare och 10–15 underkonsulter. Helenius ägs idag av några av bolagets nyckelpersoner.

Låt oss bjuda på några milstolpar

År 1965. Helenius Ingenjörsbyrå grundas av Georg Helenius med målsättningen att erbjuda svenska industrier och institutioner kvalificerade konsulttjänster inom VVS-området.

En av de första uppdragsgivarna är Marabous chokladfabrik i Sundbyberg. Uppdraget handlar om att ta fram lösningar för installationer och kyl- och värmemedier. (Marabou finns kvar som betydelsefull kund än idag, även om chokladfabriken nu finns i Upplands Väsby under Kraft Foods regi.)

Helenius växer vidare av egen kraft och de grundläggande värderingarna skapas med utgångspunkt från kundernas krav. Begrepp som kundnytta, ansvarstagande och innovation är naturliga.

Georg Helenius slår tidigt fast att alla kunder och uppdrag är lika viktiga. Den ansvarstagande konsulten tar sig uttryck i en strävan efter att alltid göra sitt bästa. Även det är en grund som visar sig stå sig över tiden.

År 1972. Georg Helenius är på väg med flyget från Göteborg till Stockholm efter ett viktigt möte med bland annat Marabou. Helt ofrivilligt hamnar han i världspolitikens centrum när DC-9:an han färdas i kapas och tvingas till Bulltofta i Malmö. Georg insisterar på att få kliva av, och när kaparnas accepterar hans begäran får han inte med sig de handgjorda originalritningarna från mötet. Han ber att få hämta dem och lyckas få med kaparna även på detta. Begreppen kundnytta, ansvarstagande och idéskapande är nu etablerade som en viktig del i Helenius historia. Kaparna ger sedermera upp. Det följer Georg via teveskärmen i hemmet sedan han tagit sig tillbaka till Stockholm med ritningarna under armen.

1990-talet är decenniet då Helenius leveranser breddas även till områdena infrastruktur, läkemedel, offentliga lokaler och kommersiella lokaler. Tillsammans med det tidigare dominerande industrisegmentet skapas nu de fyra hörnpelare som dagens Helenius fortfarande vilar på.

Under 1990-talet kommer flera viktiga genombrott med uppdrag som bland annat Ångström­laboratoriet i Uppsala, Arlas mejerifabrik i Linköping, ombyggnaden av Stockholms Central och flera uppdrag åt dåvarande Astra och Pharmacia.

År 2000. Världens blickar riktas mot den hotande klimat- och energisituationen. Hos många fastighetsägare blir energieffektiva byggnader en imagefråga och i förlängningen även en fråga om ekonomi. Helenius, som var med redan under 1970-talets oljekris, är väl förberedda för att vara ett stöd kring klimatlösningar, energieffektivisering och låga livscykelkostnader.

Under 2000-talet kommer nya frågor in på agendan. Helenius blir kvalitets- och miljö­certifierade enligt ISO 9001/14001. Arbetet med att utveckla Helenius som varumärke inleds och en stor satsning på aktiv medarbetarutveckling genomförs med bland annat Helenius Academy. Helenius förtydligar sitt erbjudande i sin tagline: ”Miljö, VVS och energi. För dig som vill ha det bästa”.

Oktober 2006. Helenius öppnar ett Uppsala­kontor för att komma närmare en stor grupp kunder.

September 2010. Helenius fullskaliga solenergianläggning med solfångare för termisk energi och solceller för elproduktion invigs.

Maj 2011. Helenius får uppdraget att uppdatera bransch­beskrivningarna AMA VVS 09 till AMA VVS 12.

Februari 2012. Helenius öppnar ett kontor i centrala Stockholm.

Januari 2016. Helenius köper Projektgruppen i Mälardalen AB och får på så sätt tillgång till spetskompetens inom projektledningsområdet.

Augusti 2016. Helenius öppnar kontor i centrala Uppsala.

Maj 2017. Helenius flyttar kontoret på Kungsholmen till Strandbergsgatan 12 och dubblar kontorets kapacitet.

Dec 2017. Helenius spränger 100-miljonersvallen i omsättning.

Georg Helenius

Helenius grundades 1965 av Georg Helenius. En av de första uppdragsgivarna är Marabous chokladfabrik i Sundbyberg. Marabou finns kvar som betydelsefull kund än idag, även om chokladfabriken nu finns i Upplands Väsby och ägs av Mondelez international.

Sveriges Radio – en trogen kund. Vi vet hur man skapar tysta studiolokaler som samtidigt har ett bra klimat.

Flygkapning Bulltofta

Flygkapningen på Bulltofta. Georg Helenius var en av passagerarna.