LOCUM / DANDERYDS SJUKHUS

Sjukhusets egna blodomlopp

Här ser 10 procent av Sveriges alla nyfödda dagens ljus. Tillsammans med 17 000 operationer och en kvarts miljon läkarbesök varje år gör det Danderyds sjukhus till ett av landets största. 3 700 medarbetare, fungerande logistik och en fastighetsförvaltare som står på tå ser till att besökarna befinner sig i trygga händer.

Varje dag rullar i snitt 70 lastbilar och budbilar in till kajen på godsmottagningen vid Danderyds sjukhus. Välkommen till själva hjärtat i sjukhusets logistikkedja.

Tempot är högt och det finns både nerv och puls när godset ska vidare. Vagnar kopplas till truckar som likt långa tåg levererar allt från textilier till mat via sjukhusets egen pulsådra – det omfattande kulvertsystemet som binder samman hus, enheter och avdelningar.

Modernare godsmottagning

Godsmottagningen har funnits i samma lokaler sedan 1960-talet utan någon egentlig ombyggnad. Och visst finns det en sorts charm i den slitna och lite ruffa miljön. Men charmen till trots har åldern ändå tagit ut sin rätt.

Danderyds sjukhus

Sjukhuset växer, vårduppdraget ökar, en ny akutvårdsbyggnad är under uppförande och godsvolymerna förväntas öka. Byggnaden som inrymmer godsmottagningen är undermålig och trång.

Det finns ett tydligt behov av att bygga om godsmottagningen för att möta verksamhetens krav på förbättrade funktioner och ökad kapacitet. Marina Sjöström är byggprojektledare på Locum och ansvarig för ombyggnadsprojektet.

– Vi har startat ett projekt med att utveckla godsmottagningen så att den uppfyller verksamhetens funktionskrav och myndighetskrav på bland annat arbetsmiljö och brandsäkerhet. Idag är det trångt och många tekniska installationer sjunger på sista versen. Det fungerar att få ut godset just nu, men det märks att personalen är stressad och går på högvarv, vilket inte håller i långa loppet.

Materialflödena på ett sjukhus handlar även om ett stort utflöde av bland annat smutstvätt och avfall. Fraktionen riskavfall måste till exempel lagras i kyl. Idag ligger mycket av detta utspritt och i en ombyggd godsmottagning finns möjligheter att effektivisera och samlokalisera funktioner för god logistik.

– En annan kritisk faktor är något så självklart som antalet lastbilsplatser, där det är vanligt förekommande att lastbilarna hamnar i kö. För att åtgärda det planeras en kapacitetsökning med fler lastbilsplatser, berättar hon.

Funktion styr kravbilden

Marina Sjöström har en bakgrund som civ.ing. inom Kommunikations- och transportsystem från Linköpings Tekniska Högskola och har tidigare varit logistikkonsult. Hon har främst arbetat med sjukhuslogistik och har precis den kompetens som behövs – och inte minst ett brinnande intresse för allt som rör transportvägar, ledtider och effektiv logistik.

Hon konstaterar att man som besökare inte märker mycket av de stora materialflödena, men att logistiken är helt avgörande för att sjukhuset ska fungera.

– Vem vill vara utan sänglinne, kläder, ­läkemedel eller mat, för att nämna några godsflöden.

“Inom vården är det fokus på patienten. Samtidigt får man inte glömma bort hur viktig godsförsörjningen är och att den i slutänden påverkar patientens totala upplevelse.”

Kärnverksamheten på ett sjukhus är patientvården och dess behov. Förr handlade verksamhetens kravställning om ytor. För att säkerställa att Locum bygger rätt produkt, baseras ombyggnationen istället på funktioner och godsvolymer som behövs för att betjäna vården. ­Arbetet görs tillsammans med verksamheten på sjukhuset.

– Utvecklingen av godsmottagningen drivs som ett pilotprojekt inom Locum där vi testar nya arbetssätt. Fokus ligger på strukturerad kravhantering. Först ställer kunden krav. När förslag på lösning presenteras, verifierar vi kravbilden för att se att ställda krav blivit uppfyllda. Det ger en tydlighet och vi bygger det kunden förväntar sig. Kalkylen baseras på kraven och kostnadsposter kan lätt härledas, konstaterar Marina Sjöström.

Ombyggnad – inför nybyggnad 2028

Ombyggnaden blir en logistikutmaning i sig. Godsmottagningens funktion måste ju trots allt bestå under hela processen.

– Vi kommer att bygga om under befintlig drift och har en genomförandestrategi där vi evakuerar, bygger och färdigställer i etapper, berättar hon. Nästa steg blir att öka detaljeringsgraden och verkligen titta på etapperna ur ett produktionsperspektiv.

Danderyds sjukhus

Den ombyggda godsmottagningen byggs för en livstid på tio år och ska stå klar sista kvartalet 2018. För sjukhusområdet finns en långsiktig fastighetsutvecklingsplan, där man tittar på framtida utveckling av sjukhuset samt tillfartsvägar och framtida parkeringar. Enligt den planen behöver en helt ny godsmottagning byggas, i ett strategiskt läge. Ett nytt hjärta i sinom tid. Men oavsett planerna för framtiden måste allt flöda helt utan stopp. Varje minut, varje dag, varje vecka. Som en del i den trygga vården.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Illustration: Martina Melin, Brandline. Foto: Niklas Björling

Helenius har tagit fram systemhandling för VVS som underlag för byggbeslut och budget.

Marina Sjöström, Locum

Marina Sjöström är byggprojektledare på Locum och ansvarig för ombyggnadsprojektet.

”Vi kommer att bygga om under befintlig drift och har en genomförandestrategi där vi evakuerar, bygger och färdigställer i etapper.”