LOCUM / DANDERYDS SJUKHUS

Ombyggnad löser problem

Paramedicinska enheten vid Danderyds sjukhus kommer in som ett viktigt komplement i behandlingen efter till exempel en hjärtinfarkt. Det är här patienterna tränas och rehabiliteras med allt från kostråd till bassängträning. Just den fysiologiska träningen har blivit ett allt viktigare inslag i vården.

Träningsbassängen har funnits med sedan 1960-talet och har renoverats punktvis under åren. Nu har det blivit dags för en välbehövlig uppgradering.

Ombyggnad löser problem

Arbetsmiljön har varit ett problem vid bassängen. Instruktörer och sjukgymnaster har i många lägen tvingats utstå en både varm och fuktig arbetsmiljö. Kemikaliehanteringen vid den gamla reningsanläggningen har också varit ett problemområde. Därför installeras nya ventilationsaggregat och reningsanläggningen byts.

Idag finns även andra krav på patientsäkerhet och man jobbar med andra flöden och arbetssätt än vid tiden då den ursprungliga lokalen byggdes.

Temperaturfrågor

Att bygga och projektera för en varm och fuktig badhusmiljö ställer förstås speciella krav. Det berättar Veronique Salzer, ansvarig projektledare på Locum.

– Du kan inte använda vilka byggnadsmaterial som helst. Här kommer vi till exempel använda lättbetong i blöta zoner som kan torka ut och då blir det svårare med infästningar. Sen har ju installationskonsulterna sitt huvudbry med att skapa en rimlig arbetsmiljö och temperatur för de som arbetar ovanför det 34­-gradiga vattnet.

Det är förstås en fördel att kunna driva projektet utan att behöva störa verksamheten. Under byggskedet flyttas verksamheten till sjukhusets andra bassäng i en annan lokal.

Kravfångst istället för önskelistor

Att driva byggprojekt är en del av vardagen för Locums projektledare, men för verksamheten är det ofta första mötet med den typen av processer. Det ställer förstås speciella krav på lyhördhet samt att man har en process för hur samarbetet med verksamheten bedrivs.

– Det gäller att ha respekt för denna utmaning, menar Veronique Salzer.

“Verksamheten finns med i allt vi gör och det är viktigt att fånga kraven på rätt sätt och se på de reella behoven.”

Till hjälp finns specialister för vårdlokaler, som är en funktion och länk mellan tekniker, fastighetsförvaltning och medarbetarna i verksamheten.

– Det är viktigt att våga tala om gränsdragningar och förväntningar med verksamheten. Vi vill inte sitta med önskelistor. Det skapar fel förväntningar och slutar ofta med besvikelse. I det här projektet har vi haft en bra dialog med verksamheten och jag vet att vi kommer leverera det som verksamheten behöver.

Byggentreprenören har påbörjat rivningen och verksamheten har flyttat ut tillfälligt. I juni 2017 invigs den nya anläggningen. Till dess: simma lugnt.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Niklas Björling

  • Projektering av bygghandlingar.
  • Framtagning av förfrågningsunderlag.
Veronique Salzer

Veronique Salzer är civilingenjör och har funnits i rollen som projektledare på Locum sedan 2002. För närvarande arbetar hon bland annat med reservgasprojektet och ombyggnaden av bassängen på Paramedicinska enheten.

– Mitt arbete handlar ofta om projekt som rör teknik- och hyresgästanpassningar. Det är stor spännvidd, olika verksamheter och möten med nya arbetsgrupper och inte ett jobb man tröttnar på i första taget. Vårt arbete på Locum handlar om att skapa bra resultat för vården.

”Det mest stimulerande är att se resultatet av det man gör och att det blir till nytta för någon annan.”