CELSIUS

Celsiusprojektet i Uppsala Science Park

I landets mest innovativa kluster skapas ett hus där den digitala tekniken ska användas fullt ut – från projektering till förvaltning. Miljömålen är tuffast möjliga. Och den största hyresgästen tar plats i en miljö utformad för mer moderna arbetssätt. Det här är Celsiusprojektet.

I Uppsala Science Park finns 140 kunskapsintensiva företag, institutioner och myndigheter samlade. Det här blir även platsen för en ny avancerad kontors- och labbyggnad på 10 000 m2. Största hyresgäst blir Livsmedelsverket, som flyttar sitt huvudkontor och livsmedelslabb hit i början av 2021. Katarina Kvant Suber på Vasakronan är projektchef för Celsiusprojektet.

– Livsmedelsverket har varit hyresgäst länge hos Vasakronan. Deras befintliga lokaler i kvarteret Hugin i Uppsala skräddarsyddes för dem i en annan tid, och går inte att anpassa till dagens krav. Med det nya kontoret och labbet kommer det bli helt annorlunda. Just nu arbetar vi med att slutföra systemhandlingarna och det är nu som mycket av projektet formas.

Modigt, gediget och vackert

Med Celsiusprojektet finns en vision om att göra Uppsala Science Park ännu starkare. Det sker såklart genom nya hyresgäster som tillför fler värden till området. Men själva byggnaden är ett starkt bidrag i sig.

De värdeord som ligger i botten för den nya byggnaden är modigt, gediget och vackert. Gediget innebär att huset ska vara uthålligt, tåla förändring och vara enkelt att anpassa med en generell och flexibel utformning. Det vackra handlar om den arkitektoniska utformningen och att huset blir en attraktiv arbetsplats.

– Projektet ska präglas av en positiv attityd, handlingskraft, teknik i framkant och att man vågar fråga. Det ryms i begreppet modig. Vi ska vara en förebild som andra ska kunna inspireras av.

Toaletter spolas med regnvatten

Kombinationen kontor och laboratorium gör huset packat med teknik och installationer. Målet är att huset ska nå LEED Platinum, den högsta nivån i certifieringssystemet. Dessutom ska kontorsdelen ligga 50 procent under BBRs krav på energiförbrukning.

– Det finns ett stort fokus på miljöfrågorna och vi arbetar hårt med energilösningarna, berättar Katarina Kvant Suber.

“Det är ett kontinuerligt arbete med många delar och detaljer. Vi tror och hoppas att vi kommer nå målen.”

Som exempel finns det planer på att koppla samman värme och kyla i Uppsala Science Park och kunna utnyttja befintlig överkapacitet. Det innebär att man helt slipper kylmaskiner och kylmedelskylare i Celsius­projektet.

Ett annat exempel på klokt och miljövänligt tänk är att toaletter spolas med regnvatten. Fattas bara annat när Livsmedelsverket är den myndighet som är högst ansvarig för dricksvattnet i landet. Dricksvatten är trots allt ett livsmedel som gör bättre nytta på annat håll.

Det papperslösa huset

Huset projekteras i 3D/BIM, men Vasakronan har valt att gå ett steg längre och gå ”all in” när det gäller teknikens möjligheter. Ett av projektmålen är att arbeta modellbaserat från projektering till förvaltning – och då även under utförandet.

– Vi ska ha en hög och obruten informationsnivå genom hela projektet. Att enbart rita i 3D är inte riktigt samma sak som det vi ska åstadkomma här. Förutom Slussen-projektet i Stockholm finns det inte många som gått fullt ut, konstaterar Katarina Kvant Suber.

Fördelarna? Bland annat att alla discipliner ritar i samma programmiljö och mot samma modell som ligger i en molntjänst. Allt sker i realtid och risken för kollisioner och versionsproblematik förvinner.

Utmaningar i byggskedet

Den tvådimensionella pappersritningen regerar alltjämt hos byggarna. Vasakronan har, i dialog med flera entreprenörer, utvärderat tillämpningar i byggskedet och provupphandlingar har genomförts. Katarina Kvant Suber ser flera fördelar med att ta ut BIM-modellen till entreprenörerna, men är även medveten om att man rör sig på ny mark.

– Informationen finns i obruten form. Sen finns ju fördelar när det gäller mängdningen, som är en kritisk del i entreprenörens kalkylskede. Om vi nu har information, varför inte dela med oss av den? Det blir en mer rättvis och transparent konkurrens och i slutänden ett stabilare projekt.

Hur ska det då se ut på arbetsplatsen? Kommer entreprenörerna använda sig av BIM-terminaler och tablets? Klart är att nya arbetssätt kommer födas, med ett nytt och mer kommunikationsintensivt sätt att samarbeta.

– Men om jag ska vara riktigt är ärlig vet vi inte riktigt vad som kan hända i genomförandeskedet. Det är spännande att ge sig ut på obruten mark. Vi känner oss ändå trygga. Det går ju trots allt att ta ut ritningar om det skulle behövas, menar Katarina Kvant Suber.

Väljer aktivitetsbaserat

Livsmedelsverket har valt ett aktivitetsbaserat arbetssätt i sitt nya kontor, precis så som Vasakronan själva arbetar på sina kontor i landet.

– Personligen tycker jag det är fantastiskt att arbeta aktivitetsbaserat. Det ger mig bättre möjlighet att jobba med den eller de jag behöver. Nu blir vi som en enda stor grupp som löser uppgiften tillsammans. Livsmedelsverket har tittat på hur vi arbetar, men även inspirerats av andra företag och myndigheter.

Celsiusprojektet är i flera stycken ett modigt projekt där Vasakronan bryter ny mark med ny teknik och nya arbetsmetoder. Samtidigt har man fötterna på jorden och är trygga i det man skapar. The sky is the limit.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Illustration: White Arkitekter

  • Byggstart 2018, inflyttning 2020/2021
  • Lokalytor: 10 000 kvm
  • Yteffektiva och flexibla lokaler
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum
  • Finalist i Årets Leed-byggnad/projekt 2020, SGBC

I Celsiusprojektet arbetar Helenius med projektering ventilation, rör, styr och energi.

Katarina Kvant Suber, projektchef på Vasakronan.

”Projektet ska präglas av en positiv attityd, teknik i framkant, handlingskraft och att man vågar fråga. Det ryms i begreppet modig. Vi ska vara en förebild som andra ska kunna inspireras av.”

Celsius Uppsala

Vasakronans projekt Celsius i Uppsala vinner kategorin Construction i den prestigefyllda tävlingen Building Smart International Awards 2020.