LOCUM

BIG ROOM

13 april 1970. “Houston, we have a problem.” Det var inledningen på Nasas dramatiska räddningsoperation där målet – att föra besättningen på Apollo 13 levande till jorden – överskuggade allt. Hierarkier fick läggas åt sidan och problem lösas helt utan manualer eller färdiga instruktioner – ett arbete över gränserna med en solklar målbild. Och det har blivit ett projekt som inspirerat många projektledare att tänka utanför den gängse boxen.

Riktigt så dramatiskt är det inte på plats hos Locum vid Danderyd sjukhus. Tvärtom råder här ett kontrollerat lugn. Total investeras över tre miljarder kronor under tio år i olika byggprojekt på Danderyds sjukhus och det är Locum som har i uppgift att realisera dessa. I tid och enligt budget.

Den nya akutvårdsbyggnaden är störst med sina 1,7 miljarder kronor. Resten fördelas på mindre projekt, som lever sitt eget liv. Och det är här som vi hittar Locums avtalskonsulter – en för varje disciplin.

Sten Odenrick på Locum är projektområdeschef för Danderyds och Norrtälje sjukhus. Han berättar om det som kännetecknar de mindre projekten.

– Det handlar ofta om teknik- och hyresgästanpassningar i befintliga miljöer. Ledtiderna är korta och organisationen runt projekten är slimmad. Problem och frågeställningar måste lösas vartefter de uppstår. Samtidigt finns förutsättningar i just i de här projekten att arbeta på ett mer informellt sätt, utan att för den skull frångå de processer som måste följas.

Big Room

Sedan 1,5 år tillbaka arbetar Locum med Big Room – en mötesform och ett öppet forum där konsulter från alla discipliner träffas en förmiddag i veckan för att arbeta sida vid sida. Målet är att projekten ska rulla smidigare genom att lösa problem effektivare än tidigare. Mötesformen ger fördelar för både beställare och leverantörer.

– Här kan Locums projektledare och konsulter mötas öga mot öga och få till tätare samarbete. Problem kan lösas och diskuteras på plats. Det är ju också enkelt att ge sig ut och titta på något tillsammans, vilket ofta behövs i de här projekten.

Enkelt att implementera

Idén kom från en av Locums projektledare och inspirationen har faktiskt hämtats från Nasas värld. Sten Odenrick menar att det är enkelt att starta upp mötesformen, och rekommenderar andra att följa efter.

– Det är egentligen bara att köra igång och låta mötesformen växa fram. Det finns ingen agenda eller andra krav än närvaro. De som deltar kommer att få mötet att rulla utan några problem. Jag har enbart fått positiv feedback av konsulter och våra projektledare. Den enda svårigheten är att hitta lediga mötesrum, säger Sten och skrattar.

Okay, Locum, we don’t have any problem here.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Niklas Björling

Sten Odenrick

Sten Odenrick, Locums projektområdeschef för Danderyds och Norrtälje sjukhus.

”Big Room som mötesform har inneburit ett bättre samarbete som binder samman gruppen och gör att projekten löper smidigare.”