Då blir det bra

Som konsult sitter man mitt i tidens ström. Alla de samhällstrender och tendenser som får tillfälligt fäste och virvlar förbi märker vi. Men också de som kommit för att stanna och prägla sin tid.

Vi befinner oss i en tid när vi ser att nyinvesteringar och nybyggnad minskar – och där det blir ännu mer intressant att titta på det vi redan har idag. Jobba i befintligt bestånd. Vilka möjligheter finns det här?

Samtidigt blir ledtiderna kortare. Tempot i byggproduktionen går upp. Och med det följer såklart risken att det går för fort. Risken för fel. Det är byggherrarna väl medvetna om, och vidtar kloka åtgärder för att minimera riskerna.

För Helenius del innebär det att vi just nu har många design review-uppdrag. Vi är de extra ögonen i projekteringen. Garanten för att det blir rätt och med uppdrag att förhindra att felaktigheter förs vidare in i byggprocessen.

“Ett härligt faktum är alla unga som nu börjar ta utrymme i branschen. När deras driv kombineras med senior erfarenhet blir det riktigt, riktigt bra. Om drivet inte möts upp, så kan det i värsta fall bidra till att öka riskerna i en byggbransch med korta ledtider.”

För vissa saker kommer med åren. Till viss kompetens finns det inga genvägar. Man kan inte läsa sig till erfarenhet. Det här är det knappast någon som ifrågasätter – och verkligen inte de yngre i branschen.

Vi märker det på hur välanvänd vår seniorgrupp är. De ingår sedan länge som en självklar del i alla projekt, som en del av kompetens- och erfarenhetsöverföringen mellan ingenjörsgenerationerna och som trygghet för våra uppdragsgivare. Inget lämnar bygget utan att deras ögon först vilat på dokumenten.

Men våra yngre medarbetare uppskattar verkligen att ha omedelbar tillgång till dem som arbetat lite längre och därför kan lyfta sig över trender, och se på lösningar utifrån perspektivet att de ska stå sig väl även när nästa idé rullar in. De yngre lyssnar – och möter upp ur sitt perspektiv, utvecklas snabbare, blir ännu mer drivna. Och det blir jäkligt bra.

För det är så det är. När människor verkligen samarbetar och lyssnar på varandra. Då blir det bra.

Arne Wallström, vd Helenius.

Arne Wallström

“De yngre lyssnar – och möter upp ur sitt perspektiv, utvecklas snabbare, blir ännu mer drivna. Och det blir jäkligt bra.