TRÄDGÅRDSHOTELLET ÅTVIDABERG

En historisk miljö kliver in i framtiden

Den lilla bruksorten mitt i hjärtat av Östergötland har en given plats i svensk nutidshistoria. På Kopparvallen spelade legendarer som Ralf Edström och Roland Sandberg. Här fanns också Facit – en världskoncern och stjärna i svenskt näringsliv. Men tiden förändras. Och Åtvidaberg med den.

I mitten på 1700-talet grundar Johan Adelswärd säteriet Adelsnäs och börjar bryta den kopparmalm som finns i området. En välmående bruksort växer fram i ett alltjämt fattigt Sverige.

När malmen minskade var grunden lagd till Åtvidaberg som industriort, och till det som senare utvecklades till de berömda Facit­fabrikerna. Samtidigt omvandlades Adelsnäs till ett storskaligt skogs- och lantbruk.

Flytt över isen för nytt uppdrag

Det är också med Adelsnäs som Trädgårdshotellets historia inleds. 1901 flyttades stommen till Adelsnäs tidigare herrgård över Bysjöns is och blev en framgångsrik trädgårdsskola. Sedan 1950 har herrgården fungerat som hotell och 1957 byggdes en golfbana med nio hål. 1964 byggdes den 18-hålsbana som med tiden kom att ge Trädgårdshotellet sitt signum som ett högklassigt golfcentrum.

Historisk miljö utvecklas

Förändring och anpassning har alltid kännetecknat Åtvidabergs historia. För Trädgårdshotellet väntar nu en rejäl satsning för att återta den ställning hotellet hade under glansdagarna på 80-talet. Marcus Carlgren, vd på Åtvidaberg Golf Resort AB, berättar om lyftet.

– Vi investerar en väl budgeterad summa de kommande åren och utvecklar vår produkt. Vi kommer erbjuda upplevelser och aktiviteter året runt som komplement till golf- och konferensverksamheten. Det handlar om att möta en ny typ av gäster med andra krav.

Råvaror från egna marker

En större om- och tillbyggnad ingår som en del i omdaningen. Herrgården renoveras och kompletteras med ytterligare 2 650 m2. Det innebär att hotellet växer från 22 till 30 rum. Allt ska stå klart till 2020 och kommer till sin rätt i den speciella miljön.

I Adelsnäs tillgångar finns över 22 000 ha mark och 80 sjöar. Jordbruk, odlingar och jaktmarker breder ut sig alldeles inpå knuten.

– De här fina förutsättningarna tar vi tillvara i det nya konceptet. Köket uppgraderas och kommer hålla en mycket hög gastronomisk klass där många av råvarorna kommer att hämtas direkt från våra egna marker, berättar Marcus Carlgren.

Omgivningarna är perfekta för jakt, mtb och kajak­paddling, men det finns även utrymme för återhämtning och vila. Hotellet kommer bland annat erbjuda olika teman med till exempel wellness- och yoga-aktiviteter.

– Det handlar om att skapa rätt känsla och atmosfär. Med ombyggnaden tar vi en historisk miljö in i framtiden där gästen möter en fantastisk lantlig miljö i modern tappning.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline

En ny bergvärmeanläggning installeras och ersätter en gammal pelletspanna och gör det möjligt att även ta ut kyla. En utmaning med gamla hus är bristen på utrymme och faktumet att äldre ritningar inte alltid är att lita på. Därför görs mycket av projekteringen löpande, framför allt kring det nya storköket, i takt med att entreprenören river och vi kan ser hur det ser ut.

Erik Wahlberg, uppdragsansvarig Helenius, ansvarar för VVS-projekteringen

Marcus Carlgren, vd på Åtvidaberg Golf Resort AB

”Det här är ett häftigt hotellprojekt och det känns fantastiskt roligt att få vara med och bygga ihop allt. Sen finns förstås utmaningar där det gäller att få ekonomi i projektet under hela året. Målsättningen är tydlig. Här skapas en unik premiumprodukt som ännu inte finns i landet.”