Helenius ingår i den konsultgrupp om sju företag som ansvarar för projektering av bygghandlingar av de två projekten delområde Land och delområde Vatten i Slussen-projektet.

Projektering

I projekteringsuppdragen ingår vanligtvis utredningar, systemval samt uppföljning och kontroll på plats under byggprocessen. En stor del av våra uppdrag gäller större projekt. Men vi utför även projektering av mindre ny- och ombyggnader.Uppdragen finns inom områden som offentliga byggnader, kontor, industrier,infrastruktur, laboratorier, life science, läkemedelsfabriker och biotech.

Helenius utför:

  • VVS-projektering ny- och ombyggnad
  • BIM-projektering
  • Utredningar
  • Systemval

Specialist på läkemedels-, sjukhus- och livsmedelssektorn.

Vi har projekterat installationer för ett stort antal laboratorier för kemi-, analys- och mikrobiologisk verksamhet och produktionslokaler. Bland uppdragsgivarna finns bland annat Akademiska Hus, Karolinska Institutet, ARLA och i princip alla stora och medelstora läkemedelsföretag i Sverige.

Infrastruktur och tunnelventilation

Många av Helenius uppdrag är storskaliga och av komplex struktur. Ett exempel är att projektering ventilationsanläggningar för vägtunnlar i Stockholm, som exempelvis Södra länken. Även nya Citybanan är ett exempel på komplexa uppdrag inom området.