Kemwell i Uppsala. Huset har ursprungligen projekterats av Helenius.

Renhetsteknik och skyddsventilation

Inom läkemedelsindustrin ställs ofta mycket höga krav på renhet i produktionsanläggningen. Vid kravställning kan du få stöd i framtagning av kravhandlingar, som sedan ligger till grunden vid projekteringen. Ofta projektleder vi arbetet från initiering och planering via genomförande, uppföljning och styrning till överlämning av färdig anläggning.

Klassning av lokaler

Vi hjälper även till med kontroll av klassade lokaler och områden som inte uppnår de värden på renhet som anges i kraven (mikrobiologiskt eller partikulärt) eller vid uppklassning av lokal eller område.

Produkt- och personskydd, klimatrum och klimatskåp

Helenius utför dessutom design av produkt- och personskydd, utformar klimatrum och klimatskåp.