Att arbeta efter en enkel process med tydliga leveranser genomförd av verifierat erfarna projektledare ger en klarsynt bild av läget i projektet.

Så vänder du motgång till framgång

I bland går det inte som man tänkt sig och det kan vara svårt att se varför. Vi kan hjälpa dig med att identifiera, kartlägga och analysera orsakerna till varför projektet inte går så bra som du önskar.

En opartisk bedömning av dokumenterat erfarna och operativa projektledare kommer att kunna ge dig en beskrivning av läget med förslag till områden som behöver förbättras.

Analysen utförs enligt ”four eyes principle” där minst två av våra konsulter analyserar nuläget och föreslår förbättringsåtgärder. Allt för att du skall vara garanterad en så bred och täckande analys och ett så effektivt åtgärdsprogram som möjligt.

Helhetssyn i tio områden

För att få en helhetssyn belyser vi alla tio ämnesområden enligt SS-ISO 21500:2012 ”Vägledning för projektledning – begrepp och processer”.

  • Samordning
  • Intressenter
  • Omfattning
  • Resurser
  • Tid
  • Kostnad
  • Risk
  • Kvalitet
  • Upphandling
  • Kommunikation