Medarbetarna på Helenius har verifierad praktisk erfarenhet av lyckade projektleveranser

Certifierad projektledning med verifierad erfarenhet

På Helenius arbetar vi i enlighet med standarden ISO 21500: Vägledning för projektledning. I projekten görs alltid en genomarbetad omfattningsdefinition med hjälp av WBS (Work Breakdown Structure) och en projektledningsplan tas fram och förankras med uppdragsgivaren. Planering och uppföljning sker via GANTT-scheman där även arbetspaketen som ingår i projektet resursplaneras.

I uppdragen leds arbetet av våra projektledningskonsulter och projektmedarbetarna coachas för att maximera förutsättningar att göra ett bra arbete. Rapporteringen av projektstatus till beställare och andra projektintressenter är tydlig och vi arbetar kontinuerligt med monitorering, uppföljning och riskhantering inom projektet.

Våra medarbetare har verifierad praktisk erfarenhet av lyckade projektleveranser.

På Helenius sker en kontinuerlig kompetensutveckling inom hela projekthanterings- och ledarskapsområdet. Erfarenheter återförs från kunduppdragen och konsultutvärderingar ligger till grund för ständiga förbättringar. Medarbetarna är även aktiva i olika forum som verkar för effektivare projekthantering – något som ytterligare utvecklar vår verksamhet.

Alla medarbetare inom området är certifierade eller på väg att bli certifierade projektledare enligt PMI eller IPMA.