Projekteringsledning, en kombination av projektledningskompetens och tekniskt kunnande map. bygg- och installationsprocesser.

Projekteringsledning – konsten att omvandla verksamhetskrav till genomförbara handlingar

Rollen projekteringsledare är komplex och kräver utöver hög projektledningskompetens även gedigen kunskap och förståelse för bygg- och installationsprocessens olika faser och skeden samt leverablerna i dessa. Detta för att kunna medverka i planeringen i ett projekts tidiga koncept och förstudiefas och sedan leda och samordna t.ex. ett byggprojekts projektörer fram till överlämning till beställaren.

Arkitekt och teknikprojektörer från respektive disciplin el, vvs samt konstruktören skall normalt samordnas för att utarbeta byggnadskonstruktionen och installationerna för att optimera handlingsleveranser för upphandlingar och produktion under projektets olika faser.

God kunskap krävs även i entreprenad- och upphandlingsformer. Vi har gedigen erfarenhet av ett bygg- och installationsprojekts behov i alla faser och skeden inkl. bygglovshantering och myndighetskontakter.