Forsmarks Kraftgrupp, Kemwell, Abbott Medical Optics, Stockholm Läns Landsting har alla utnyttjat våra tjänster.

Nå nästa nivå som projektledare

Som intern projektledare ställs du ibland inför nya svåra utmaningar eller ska du ta steget in i en ny roll? Då kan en projektcoach vara nyckeln till framgång. Genom en egenutvecklad och skalbar modell skapar vi det bästa upplägget och samspelet mellan coach och adept. Vi har coachat många projektledare i sin utveckling.

Behov och upplägg kan se olika ut beroende förutsättningar som gäller för varje fall. I bland är det ett fullt mentorskap som är aktuellt och ibland kanske det enbart behövs en erfaren person med förmågan att coacha och stötta i ett visst projekt.