Skandionkliniken är Nordens första storskaliga anläggning för protonterapi. Helenius har haft rollen som installationssamordnare under byggprojektet.

Installations- och projektsamordning

Helenius arbetar med installations- och projektsamordning åt både kommersiella och offentliga beställare. Projekten, som rör både ny- och ombyggnad, spänner över ett brett område, som till exempel bostadsprojekt, kontorshus samt utbildnings- och forskningslokaler.

Skandionkliniken, Uppsala universitets nya administrativa byggnad (UADM) och en kylcentral vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala är några exempel där haft ansvar för installationssamordningen.

Skapar effektivare byggproduktion

I ett byggprojekt är mängder av konstruktioner och installationer beroende av varandra. I takt med att verksamheter blir mer installationstäta får installationskonsulten och installationssamordnaren en allt viktigare roll för att skapa en effektiv byggproduktion. I komplexa projekt är det inte ovanligt att 40–50 procent av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system.

Niklas Källman är senior installationssamordnare och lyfter fram gruppens långa, praktiska erfarenhet. Själv har han varit i branschen i närmare 30 år.

– Alla har  bred praktisk bakgrund från produktionen och har byggt upp nödvändig kompetens. Erfarenhet är en förutsättning för att lyckas i den typ av uppdrag vi arbetar med. Det handlar om att förstå och se möjligheter, men även identifiera svårigheter. Det handlar om att få rätt känsla och kunna arbeta skala 1:1, så att säga.

Paketering för helhetsåtagande

Gruppen arbetar brett med planering och samordning av alla typer av installationer som till exempel el, VVS, styr- och övervakning, larm, process och inredning. Här ingår även koordinering med byggdelen. Genom att Helenius har kompetens inom installationssamordning uppstår nyttiga synergieffekter.

– Vi har närhet till många projektörer och kan bidra med konkreta erfarenheter från projekten – vilket i slutänden kommer kunden till nytta genom ännu bättre byggbara lösningar. Även vi installationssamordnare har nytta av att hämta in kunskap från andra hållet, konstaterar Niklas Källman.

Det finns exempel på projekt där Helenius haft uppdrag för VVS-projekteringen och där Niklas Källman och hans grupp samtidigt varit installationssamordnare, även om projekten inte sålts in med den avsikten från början.

– Det är intressant att låta våra kompetenser närma sig varandra och att i framtiden paketera en lösning med fokus på helhetsåtaganden. Jag tror att det skulle vara ett stort värde för bygg- och fastighetsbranschen.

Projektsamordning Infraprojekt

På Helenius finns förutom installationssamordnare inom installationsteknik även stor erfarenhet inom infrastruktur- och järnvägsprojekt. I övrigt erbjuder vi tjänster som kontrollansvarig enligt PBL.