Lantmännens huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Här har Helenius varit energisamordnare och drivit miljöcertifieringsprojekt.

Energisamordning

I rollen som energisamordnare ingår att bevaka uppfyllelsen av uppsatta energimål genom hela byggprocessen. Från förstudie/programskede, projektering av systemhandling och bygghandlingar till produktion och förvaltningsskede.

Inom ramen för Helenius uppdrag kring energisamordning ingår normalt även stöd till fastighetsägare, projektledning, förvaltning, medkonsulter och entreprenör gällande kravställning, systemval, provning och uppföljning av energi och energipåverkande egenskaper.

Energiuppföljning

  • Uppföljning och återrapportering av energiförbrukning vid miljöklassningar.
  • Driftoptimering – genomgång av driftparametrar och mätvärden. Utredning av orsaker till eventuella avvikelser från beräknat behov.

Energiutredningar och energikartläggningar

Med Helenius får du en partner som har stor erfarenhet av utredningar och kartläggningar av energibesparingsåtgärder. Vi kan hjälpa dig med:

  • Systemval
  • Beräkning av energi och livscykelkostnad (LCC).
  • Förnybar energi som till exempel, solvärme, solel, geoenergi mm.
  • Handlingsplaner för energiprojekt.

Projektledning av energiprojekt

Läs mer i produktbladet: Projektledning av energiprojekt.

Energideklarationer

På Helenius finns certifierade energiexperter som utför energideklarationer.