Energi och klimat

• Dynamiska simuleringar.
• CFD-simulering (komplexa luftrörelser)

System

Skräddarsydda simuleringsmodeller av VVS-system (exempelvis borrhål, luftbehandling, kylmaskiner och frikyla).

Tunnlar

• Miljö- och brandsimuleringar.