Inlägg

Detalj från Chopin Karolinska Huddinge

Grönt ljus för mer solel

Med en ny solcellinstallation skapas 1 GWh förnybar el per år.
Göran Karlsson, Helenius
VHC fasad
Skandionkliniken