SOLIBRO

Världsmästare i solkraft

Vid millennieskiftet grundas Solibro av professor Lars Stolt. Det handlar om en avknoppning från den tunnfilmsforskning som gjorts vid Ångström Solenergicentrum i Uppsala. Nu ska resultaten kommersialiseras och en storskalig svensk solcellsindustri skapas.

Bakom satsningen står ledande svenska företag, men tålamodet är kort och investerarna vill inte skjuta till mer kapital för vidare utveckling.

Några som däremot ser potentialen i tekniken är tyska Q-cells som 2006 blir majoritetsägare i Solibro. Baserat på svensk teknik byggs nu fabriker för modultillverkning i Tyskland.

Kina vinner ronden

Den europeiska finanskrisen slår till med full kraft. Samtidigt minskas investeringsstöden till solceller och kinesiska tillverkare kliver in på marknaden med en tuff prissättning. Det blir ett hårt slag för europeisk solcellsindustri. Q-cells, som då var världens största tillverkare, får se sig besegrade och försätts i konkurs 2012. Samma år förvärvar kinesiska Hanergy Solibro av konkursförvaltaren.

Hanergy har valt att låta Solibro Research i Uppsala fungera som ett rent forsknings- och utvecklingsbolag. Mats Ljunggren är vd och berättar om företagets roll.

– Vi har fått en fri roll, men målsättningen är tydlig och tuff. Vi ska leverera ökad verkningsgrad i våra solceller enligt en bestämd utvecklingskurva.

Tunnfilmsolceller

Kiselsolcellen är dominerande på marknaden. Med sitt karaktäristiska utseende används de ofta för att illustrera solkraft i allmänhet. Solibro utvecklar solceller med den modernare tunnfilmstekniken.

– Tunnfilmen har många fördelar och en stor framtidspotential, men marknaden har inte riktigt kommit igång. Det handlar bland annat om produktionstekniken i fabrik varit för småskalig och att vi inte kunnat konkurrera på kostnadssidan. Men nu blir det ändring. Hanergy bygger en ny stor fabrik i Kina med vår teknik och de satsar hårt.

Solibro

Den kommande tioårsperioden planerar Hanergy att investera 15 miljarder USD i solkraft. I Sverige står solceller för blygsamma 0,06 procent av elproduktionen, men om 20 år räknar branschorganet IEA med att 10 procent av all el på jorden produceras av solceller. Marknaden för solkraft fördubblas varje år och det är framför allt i Kina, Japan och Sydamerika tillväxten sker.

Snart i var mans hus

Med tunnfilmstekniken går det att skapa solceller som är mer estetiska. Det är mot den bakgrunden IKEA valde Solibros teknik när man började sälja solcellsmoduler i sina varuhus. Lansering har hittills skett i tre länder, dock inte i Sverige än.

– Studier har gjorts på vilka kriterier som är viktiga för konsumenten. Solpanelens utseende är väsentligt och det är oftast kvinnan i hushållet som tar det avgörande beslutet. Vår produkt är egentligen den enda som fungerar i stadsmiljö och den är mycket enkel att integrera i till exempel glasfasader, berättar Mats Ljunggren.

Utveckling på hög nivå

På Solibro Research finns ett 30-tal medarbetare. Utvecklingen sker på extremt hög nivå och runt hälften av medarbetarna har doktorerat. Verksamheten bedrivs i projektform och verkningsgraden ökas steg för steg.

– I laboratoriet har vi möjlighet att simulera tillverkningsprocessen. Det handlar till exempel om materialsammansättningar, elektrisk design och under vilka temperaturer och tryck solcellerna produceras. Dessutom är forskningen inriktad för att fungera i verklig produktion.

Världsrekord i verkningsgrad

Det finns ett stort mått av tävlan mellan olika solcellstekniker och företag. Precis som inom idrotten jämförs man i olika klasser. Solibro innehar alltjämt världsrekordet med en verkningsgrad på 21 procent för en CIGS-solcell i klassen 1 cm2, vilket även är mer än för den på marknaden vanligaste kiseltekniken.

“I fabriksproduktion når vi idag en verkningsgrad på 15 procent och inom 1-2 år kommer vi vara förbi kiselsolcellen i fabriksproduktion.”

– Det känns otroligt bra att få vara med och driva den utvecklingen från svenskt håll, konstaterar Mats Ljunggren.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Wallerstedt.

Helenius utför VVS-projektering för den ombyggnad som sker för att få plats med utrusning för ny teknik.

Mats Ljunggren, vd Solibro Research i Uppsala.

”Det är ingen tvekan om att människan ­behöver göra något åt energiförsörjningen och minska användningen av fossila bränslen. På ­Solibro ­Research arbetar vi med att rädda världen.”

Solibro

Si Chen, utvecklingsingenjör, mäter verkningsgraden i små prover som tas fram i laboratoriet vid Ångström. Nu investerar Solibro i en egen ­avancerad maskin, vilket gör tillverkning i det egna laboratoriet möjlig.