SKANDIONKLINIKEN

Skapad för att rädda liv

Varje år drabbas 60 000 svenskar av cancer och av dem är 250 barn. Antalet fall ökar och man räknar med att var tredje svensk kommer få en cancerdiagnos under sin livstid. Samtidigt har prognosen förbättrats de senaste årtiondena. Nu tar den kliniska behandlingen ytterligare ett steg framåt i och med att Skandionkliniken – Nordens första storskaliga anläggning för protonterapi – står klar att ta emot sina första patienter 2015.

1,2 miljarder kronor har investerats i Skandionkliniken i Uppsala – en anläggning där avancerad teknik, läkare och fysiker tillsammans utgör kärnan i behandlingen av cancerpatienterna. Skandionkliniken är i många stycken en behandlingsfabrik med stora krav på logistik och flöden. Trots detta är patientens upplevelse satt i centrum och de mjuka värdena finns med i varje enskild detalj.

Vuxna och barn från hela landet

Skandionkliniken är ett center för hela landets behov av protonterapi. Hit kommer patienter från alla landsting för att få strålbehandling av vissa tumörtyper. Dessutom ska alla barn i Sverige med cancer få sin strålbehandling här.

Skandionkliniken

Behandlingsperioden är i genomsnitt tre veckor med dagliga behandlingar. Därför finns ett vanligt fyrstjärnigt hotell i samma hus som kliniken där patienten kan välja att bo under sin behandling. För de mindre barnen finns även ett Ronald McDonald-hus i närheten.

“Vi valde att inte skapa plats för ett traditionellt patienthotell. Istället ger det här vanliga hotellet möjlighet att avdramatisera besöket på Skandionkliniken.”

Det är också ett led i att skapa en läkande miljö, menar Tomas Nilsson på Akademiska Hus som är projektledare för bygget av Skandionkliniken.

Dygnet-runt-verksamhet

För att hinna med så många patienter som möjligt handlar det att skapa ett bra flöde i verksamheten. Patienter behandlas i tvåskift och nattetid jobbar fysiker med verifieringar och tester för att garantera kvaliteten och säkerheten i den komplexa tekniken.

Behandlingsrummet innehåller förutom strålkanonen även röntgenutrustning för att kunna se att patienten ligger i absolut rätt position innan behandling påbörjas. Patienten måste ligga helt stilla under den minut som strålningen ges. Barn som behandlas kommer att sövas eftersom barnet kommer att vara ensamt i behandlingsrummet bakom en 8 ton tung ståldörr.

En läkande miljö

En konsekvent arkitektonisk utformning med färg, form och taktila material samverkar för att skapa en läkande miljö för de barn och vuxna som här ska bli friska från sin cancersjukdom.

Skandionkliniken

Arkitekturen har fått styra det mesta av utformningen och teknikkonsulterna är de som istället fått anpassa sig. Det här arbetssättet har visat sig fungera utmärkt och huset kan beskrivas som principfast.

Upplevelsen och människan står i centrum.

Här finns inga oestetiska platta papptak. Istället kan betraktaren blicka ut över ett organiskt böljande tak med sedumväxter.

Ventilationsutrymmena är indragna och ger plats för en takterrass med en fantastisk miljö och utsikt. I markplanet finns atriumgårdar med planteringar för eftertanke och stillhet.

– Min personliga uppfattning är att det är oerhört viktigt att hålla fast vid den arkitektoniska grundidén och hålla linjen, fortsätter Tomas Nilsson.

Unikt i sitt slag

Akademiska Hus har lång erfarenhet av att bygga komplicerade projekt inom labb-, universitets- och forskningsvärlden. Men den här typen av projekt har ingen någonsin byggt i hela Norden. Det handlar om enorma rumskonstruktioner med extrema toleranser.

I de mest kritiska delarna av huset handlar det om tiondelar av millimetrar. Hela huset vilar på 700 stålpålar och protonstråltekniken ställer högra krav på strålskyddet. Väggar och bjälklag i behandlingsdelen är utförda i järnmalmsbetong med en tjocklek på upp till fyra meter. Och fönster lyser naturligt nog med sin frånvaro.

– Hur ska vi få ihop det här? Den var den första tanken. Nu vet vi att vi klarat projektet och utmaningen har istället bytt skepnad. Nu är det mer av eftertanke, säger Tomas Nilsson.

Framgångsrikt projekt

Bygget av Skandionkliniken är ett framgångsrikt projekt som gått enligt plan med kostnader under budget.

– Det stämmer. Vi har haft ett bra tempo i bygge och installationer. Samverkansformen har varit en bidragande faktor till att vi nu lyckats hamnat under budget. Vi har jobbat hårt för att alla inblandande ska ha förståelse och känna engagemang för slutprodukten och den höga ambition vi haft med det här projektet, säger Tomas Nilsson.

Och just förståelse för slutprodukten är något Tomas Nilsson återkommer till flera gånger.

– Det här är en plats för människor. Både patienter och medarbetare. I det här huset ska vi rädda liv på vuxna och inte minst små barn. Det är det som betyder något.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén

Skandionkliniken är ett samverkansprojekt på ­flera plan – dels i form av en gemensamhetsanläggning och nationell symbol för samarbetet inom svensk sjukvård, dels därför att byggprojektet drivits som en sam­verkansentreprenad med byggherren Akademiska Hus och entreprenören NCC.

Helenius fanns med i de tidiga system­handlingsskedena och har under byggprojektet haft ­rollen som installationsbyggledare.

Tomas Nilsson, Akademiska Hus

Tomas Nilsson projektledare på Akademiska Hus

”Hur ska vi få ihop det här? Den var den första tanken. Nu vet vi att vi klarat projektet och utmaningen har istället bytt skepnad.”