SEGERSTEDSHUSET

En märkesbyggnad av rang

Mitt emellan Uppsala slott, Carolina Rediviva och Botaniska trädgården pågår planeringen av Uppsalas nya märkesbyggnad. Här kommer Uppsala universitets administration att få en ny gemensam hemvist i moderna och energisnåla lokaler.

Uppsala universitet grundades redan 1477. I dag finns här 40 000 studenter och 6 000 anställda inom nio olika fakulteter. Universitetet är rankat som ett av norra Europas bästa lärosäten.

I takt med att Uppsala universitet expanderat har även administrationen vuxit och trångboddheten är ett faktum, med bland annat arbetsmiljöproblem som följd. Dessutom är administrationen spridd på flera platser i Uppsala, vilket försvårar tillgängligheten.

Nu samlas administration, ledning, it-verksamhet och arkivfunktioner i en ny gemensam byggnad. Målet är att få rationella och funktionella lokaler som är lättillgängliga för besökare, anställda och studenter.

Märkesbyggnad av rang

Det nya administrationshuset är planerat att ligga i Blåsenhus – ett område mitt i centrala Uppsala med slottet, Carolina Rediviva och Botaniska trädgården som närmaste grannar. Områdets bebyggelsehistoria sträcker sig över 350 år tillbaka i tiden. Läget kräver en byggnad med hög arkitektonisk verkshöjd och från alla inblandades sida är man överens om att skapa en märkesbyggnad av rang. Samtidigt kommer det att bli ett hus med stark miljö- och energiprofil genom att huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. Både gestaltnings- och energikraven skapar en hel del utmaningar för projektet.

Samspel mellan flera aktörer

Initiativtagare till projektet är Uppsala universitet och byggherre är Akademiska Hus, som är specialister på miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Ove Eriksson på Akademiska Hus är projektledare. Och han är en meriterad sådan med sina 12 år på Akademiska Hus och ledande positioner inom projekt som Ångströmlaboratoriet och BMC samt i rollen som projektledare för byggnationen av Akademiska Hus eget kontor i Uppsala

“Vi jobbar tätt ihop i projektet och det är en mycket grundlig process.”

– Självklart finns universitetet med, men även Uppsala kommun är en viktig aktör, eftersom det här är ett hus som ska bli en märkesbyggnad och passa in i den känsliga byggnads- och kulturmiljön. Området kring Blåsenhus är sedan tidigare reserverat för universitetets verksamhet och har funnits med i kommunens översiktsplaner i snart 50 år.

Parallella uppdrag

Projektet inleddes med ett parallellt uppdrag där fyra nordiska arkitektkontor från Sverige, Danmark, Norge och Finland bjöds in. Efter ett års arbete gick Akademiska Hus vidare med det svenska och det danska förslaget och i finalomgången föll valet på danska 3XN som nu har fortsatt sitt skissarbete med såväl interiör som exteriör. I den här känsliga miljön kommer Uppsala universitet och inte minst Uppsala kommuns tjänstemän och politiker att ställa höga krav på utformningen på huset.

– Det har varit en lång och omfattande resa. Olika förslag har stötts och blötts. Samtidigt gäller det ha respekt för processerna och det anpassar vi oss självklart till, säger Ove Eriksson.

När detaljplanen är fastställd 2013 och bygglov beviljats kan bygget av administrationsbyggnaden påbörjas, vilket beräknas ta cirka två år. Inflyttning kan alltså ske tidigast 2015.

Gillar vad man ser

Det danska arkitektkontoret 3XN har skapat ett hus som har integrerats i och respekterar landskapet och linjespelet från omkringliggande byggnader och då inte minst Uppsala slott. Huset som byggs i souterräng, rymmer 23 000 m2 BTA om 7 plan.

– Det här bli ett fint hus. I linje med den märkesbyggnad som vi önskat. Samtidigt ser vi hur bra huset fungerar i den känsliga miljön. Och vad jag förstått så gillar universitetet och kommunens tjänstemän det man ser.

Samspel gestaltning och energi

UADM ska certifieras enligt Miljöbyggnad och uppnå nivå silver, vilket är den nivå som generellt gäller närAkademiska Hus bygger. De interna kraven är höga och lägstanivån är hög.

– Det stämmer. För att klara kraven krävs ett samspel mellan energimål och gestaltning. Vi ligger hela tiden på gränsen och balanserar mellan denarkitektoniska utformningen och de krav som ställs i Miljöbyggnad. Det handlar bland annat om solavskärmningar och rätt typ av glas.

Rätt stämning skapar resultat

Förutom det viktiga samarbetet mellan beställaren, Uppsala universitet och de kommunala instansernaär det många aktörer inblandade i projektet.

– Det handlar om att sätta samman ett bra team av duktiga människor och vi är noggranna när vi väljer våra leverantörer. Vi vill jobba med dem som är bäst.

Ove Eriksson berättar vidare om de avgörande faktorerna för att landa ett sådant här projekt och nämner faktorer som kompetens och stämningen i projektet som avgörande för resultatet och att projektetdrivs framåt.

– Mitt jobb går ut på att få laget att fungera och ge alla bra förutsättningar för att göra sitt jobb.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline.

Helenius ansvarar för VVS-projektering och energisamordning. Hela projektet är BIM-projekterat i disciplinerna arkitekt, VVS, el och K.

Over Eriksson, Akademiska Hus

Ove Eriksson, projektledare på Akademiska Hus

”Det här bli ett fint hus. I linje med den märkesbyggnad som vi önskat. Samtidigt ser vi hur bra huset fungerar i den känsliga miljön.”