ROTEBRO IDROTTSHALL

Med tanke bakom varje detalj

Idrottshallen har rollen som typ- och koncepthall och är den första i raden av de fem till sex hallar som planeras i Sollentuna. Här ser vi lösningar och en arkitektur som vanligtvis inte förknippas med den traditionella idrottshallen.

Arkitekt Niklas Singstedt på White Arkitekter ligger bakom hallens utformning. Allt är skapat med en tanke. Inget är lämnat åt slumpen.

Tom Ågstrand på Knut Jönson Byggadministration är byggprojektledare.

– Vi har velat skapa en hall som ska kännas ljus och luftig. Materialen är naturliga och håller hög kvalitet, vilket gör att huset kommer åldras med värdighet.

Koncepthall

Som besökare slås man av kvaliteten kring utformningen av detaljer. Det känns som att man ansträngt sig lite mer här än vid jämförbara projekt.

– Det kan man nog säga. Vi har ju haft i uppdrag att skapa en koncepthall. Vi har ifrågasatt, tänkt utanför boxen och visat på alternativa och funktionella lösningar, berättar Tom Ågstrand.

Rotebro idrottshall

Enligt detaljplanen för området ska det finnas glasyta i fasaden mot norr och öster, men placeringen i marknivå har även en egen förklaring.

“Vi vill att det ska synas utifrån att det finns människor i hallen. Det skapar en ökad trygghetskänsla i omgivningen.”

– Det finns även en arbetsmiljöaspekt för idrottslärarna, som nu faktisk kommer att ha dagsljus under sina lektioner.

Smarta detaljer

En annan arbetsmiljöaspekt är akustiken och hallen uppnår ljudklass A, som motsvarar mycket goda ljudförhållanden. Lärarrummet har fönster, ett mot gården och ett in i korridoren. Den lutande tillgänglighetsrampen mellan entré och idrottshall har målats som två löparbanor och blir ett perfekt verktyg för uppvärmningen. I stället för dörrar används rullportar i stor utsträckning. Så där fortsätter det i detalj efter detalj. Allt är genomtänkt.

Ingenjörskonst gav plats för rörelse

På översta planet finns hjärtat för alla installationer – teknikrummet.

– Vi såg en möjlighet att skapa ytterligare ett rum. Linda Dorsander på Helenius har tillsammans med elkonsult Åke Larsson på Tyréns lyckats med konststycket att avsevärt minska teknikrummet utan att ge avkall på driftpersonalens arbetsmiljö, Det har gett oss  ett multirum för möten, rörelse, dans och teorilektioner, berättar Tom Ågstrand.

Berika en tidigare öde plats

Husets utformning ska lyfta den tidigare lite öde platsen – det ingår i uppdraget. Fasaden består av plattor i fibercement som bildar ett geometriskt mönster. Utemiljön är genomtänkt med sittmöbler i trä och betong. Spännande ytor finns för spontanlek med bland annat basketkorg och klättervägg. På hallens baksida blir det en konstgräsplan.

Rotebro idrottshall

Erfarenheterna från projektet ska nu fångas upp och föras över till nästa hallbygge och konsultgruppen kommer att hållas intakt. Varför ändra ett vinnande lag?

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén

Helenius har ansvarat för VVS-projektering och framtagning av bygghandlingar för utförandeentreprenaden.

I det här projektet har vi arbetat mot att uppnå Miljöbyggnad Silver och skapat behovsstyrd ventilation på rumsnivå som styr mot CO2-halt och temperatur. Andra utmaningar i konstruktörens arbete handlar om att matcha de korta ledtiderna, strama budgetar och att optimera utrymmet för de tekniska installationerna.

Tom Ågstrand

Tom Ågstrand byggprojektledare på Knut Jönson Byggadministration.

”Det är ljust och fräscht. Luftigt och elegant. Huset andas kvalitet. Det vi förr förknippade med begreppet idrottshall måste nu omdefinieras.”