OCTAPHARMA

Framgång och investeringsvilja.

En helt ny produktionsavdelning kommer att byggas vid Octapharmas fabrik på Kungsholmen. Närmare 300 miljoner kronor investeras i ny toppmodern produktionsteknik för fyllning och frystorkning av proteinbaserade läkemedel.

Octapharma tillverkar proteinbaserade läkemedel för tre behandlingsområden: Hemofili (blödarsjuka), immunbristsjukdomar och för användning inom intensivvården. Företagets tillväxt är stark och produkterna säljs i ett hundratal länder. I organisationen finns cirka 5 500 anställda över världen, varav 650 i Stockholm.

Familjeägt och långsiktigt

Den gängse bilden av ett stort läkemedelsbolag är det multinationella företaget med anonymt ägarskap som styrs genom kvartalsekonomi. Octapharma utgör ett undantag i branschen. Familjen som äger Octapharma är engagerade på ett personligt plan, beslutsvägarna korta och vinsten återinvesteras i bolaget.

Mats Julin, chef för Engineering och projektledare på Octapharma, berättar om sin syn på ägarbilden.

“För oss som arbetar i utvecklingsprojekt är det långsiktiga ägandet en klar fördel.”

– Vi har en ledning som är investeringsvillig, kan verksamheten och även är beredd att ta snabba beslut när det behövs.

Modernisering och miljardinvesteringar

När Octapharma köpte Biovitrums anläggning på Kungsholmen i Stockholm tog man in ungefär 160 ton blodplasma per år. Idag ligger anläggningen på cirka 1 350 ton per år och en fördubbling är planerad.

– Vi har investerat mer än en miljard kronor på att modernisera och öka kapaciteten i Biovitrums gamla fabrik, som byggdes på 1980-talet. Vi har kommit en bra bit på väg och om 5-6 år beräknas vi vara klara.
Moderniseringen innebär många komplexa projekt, där det mesta hanteras internt i den egna organisationen. Technical Unit heter enheten som ansvarar för underhåll, automation, drift och system, och därunder finns Mats Julins avdelning Engineering.

– Vi tar även hand om alla investeringsprojekt från mindre processutrustning till byggnader och nya produktionslinjer, ja egentligen allt utom själva produktionen, berättar Mats Julin.

Självförsörjande organisation

Inom Engineering arbetar nio specialiserade projektledare med erfarenhet av läkemedelsproduktion. Projekten sträcker sig från kravspecifikation till färdig anläggning med tester och produktvalidering i egen regi.

– Vi står för kunskap som inte går att köpa på marknaden. Vi kan produktionsprocessen och miljön. Det gäller att tolka kraven och föra över informationen till de konsulter som arbetar i projekten.

Arbetet spänner över ett stort område och med investeringsvilliga ägare är siktet inställt på framtiden. På anläggningen i Stockholm teknikutvecklas idag hela system med ett perspektiv på upp till fem år.

– Det tar egentligen aldrig slut och det finns mycket man skulle vilja göra, säger Mats Juhlin och ler. Samtidigt finns en gräns för hur många projekt som går att köra.

Den trånga sektorn är inte projektledningen. Det handlar i stället om att stora projekt drar mycket folk och att processutveckling kräver enormt mycket prover. Det blir en stor påverkan på hela organisationen.

Med plasma som råvara

Plasman kommer från blodcentraler i Europa och i USA där man även har ett stort nätverk av egna blodcentraler. Ett rigoröst system finns uppbyggt med donatorkontroll vid givartillfället. Dessutom kontrolleras varje enskild plasmadonation i fabrikens labb innan råvaran tas in i produktion.

Octapharma

En utmaning med proteiner är att de inte kan behandlas hur som helst. Det innebär att man måste vara försiktig i processen och bearbetningen. I processen ingår flera virusinaktiveringssteg, men det är inte möjligt att slutsterilisera produkterna.

– Därför jobbar vi i en helt aseptisk miljö där vi isolerar produkten från mänsklig närvaro. Här är vi förstås beroende av fungerande ventilation och den kompetens som Helenius bidrar med, berättar Mats Julin.

Rekombinant DNA-teknik

Ett utvecklingsområde inom proteinläkemedel är tillverkning med rekombinant DNA-teknik där man framställer faktor VIII-protein med hjälp av en human cellinje. Förhoppningen är att behandling med den nya produkten minskar risken att kroppens egna immunförsvar utvecklar antikroppar mot läkemedlet, vilket är ett allt större problem i dagens behandling av blödarsjuka.

Produktionsanläggningen i Stockholm är den enda inom koncernen där den rekombinanta faktor VIII-­produkten produceras. Och det är en av framtids­produkterna som ska fortsätta att utveckla Octapharma.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén.

Octapharma grundades 1983 och är ett läkemedelsbolag med huvudkontor i Schweiz. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer plasmabaserade proteinläkemedel för behandling av bland annat blödarsjuka, immunbristsjukdomar och koagulationsrubbningar inom intensivvården. Företaget utvecklar också proteinläkemedel framställda med genteknologi.

Octapharma är en av de största aktörerna på den internationella blodplasmamarknaden.

Octapharma har cirka 4 000 anställda i 37 länder med tillverkning i Sverige, Österrike, Frankrike, Tyskland och Mexiko.

Omsättningen 2008 var 886 MEUR.

Helenius har arbetat med VVS-projektering i en ny linje för fyllning och frystorkning. Projektet inleddes 2010 och är nu i drift för den processvalidering som ligger till grund för försäljningsgodkännande. Nu är ytterligare ett projekt aktuellt. En ny bulk­produktionslinje för proteinet albumin ska byggas och projektet beräknas vara klart i början av 2016. Där ansvarar Helenius för VVS-projektering och installationssamordning.

Joakim Schöld är projektledare på Octapharma.

”Vi har investerat mer än en miljard kronor på att modernisera och öka kapaciteten i Biovitrums gamla fabrik, som byggdes på 1980-talet.”