NYA RÅSUNDA

Stolt historia och en passionerad framtid

Nils Liedholm ger Sverige ledning efter fem minuter 1958, det är final i fotbolls-VM och platsen är Råsundastadion i Solna, som då var landets största sportanläggning. Genom sin tidigare roll som nationalarena för svensk fotboll och anrik hemmaplan för AIK finns här en stolt historia. En del av historien finns med nu när nya kvarter tar form i en ny tid.

Visio Exploatering AB, som samägs av Fabege och Peab, driver utvecklingen av Råsundas nya kvarter. Projektet inleddes med ett känslosamt avsked av gamla arenan, där allmänheten fick påbörja rivningen och plocka med sig souvenirer.

Projektchef för utvecklingen av de nya kvarteren är Ali Ranji, som är utlånad från Fabege till Visio.

– För att kunna utveckla området fick vi börja med att avsluta en 75-årig historia. Vi har demonterat arenan på ett mycket värdigt sätt där vi haft ett fantastiskt samarbete med AIK och Svenska Fotbollförbundet och vi har klarat demonteringar helt utan incidenter.

Nya Råsunda

Råsunda är byggt i olika etapper med olika material och tekniker. En av utmaningarna var att hitta rätt metodik för rivningen som inleddes med norra läktaren och sedan gick medurs. Fokus har varit att återvinna så mycket som möjligt av arenan och som exempel har all betong använts som grundfyllning.

Nya kvarter tar form

I det nya området kring Råsunda kommer det att byggas två nya bostadskvarter med totalt 700 lägenheter och 19 000 m2 kontor med 1 000 nya arbetsplatser. I bottenplanet på kontorsbyggnaden byggs ett garage med 800 platser och där pågår arbetet i detta nu med att ta fram bygghandlingar. De första inflyttningarna i området sker 2015.

“Det här är ett typiskt infill-projekt. Samtidigt har vi varit noga med att skapa ett område med en unik karaktär och vision.”

– Vi ska bygga för den lokala världsmedborgaren och ta fasta på områdets stolta historia, säger Ali Ranji.

Tar inget för givet

Trots att läget kombinerat med utmärkta kommunikationer, arbetsplatser och bostäder gör att området troligen kommer sälja sig självt väljer Visio inte den enkla vägen. Istället är det fokus på kvalitet och detaljer.

– Vi har märkt ett stort intresse redan nu, men för den skull tar vi inget för givet. Vi har en oslipad diamant här och kommer att skapa en produkt att vara stolt över.

Utmaningar på flera nivåer

Det finns en hel del utmaningar i projektet. Grundvattennivån är hög och därför krävs en avancerad vattentät spontning. Det finns en stor huvud­vattenledning som man kommer att schakta ett par meters ifrån och området är tättbebyggt, vilket ställer stora krav på byggplanering och logistik.

Hyresgästerna i kontorshusen har generellt sett kommit längre i sina miljökrav och här kommer husen att certifieras enligt BREEAM i klassen Very Good. Man kommer att satsa på säker, fungerande och beprövad teknik och gröna lösningar med allt från sedumtak till regenerativa hissar

– Det är fortfarande en bit kvar innan de boende ställer krav på husets energianvändning. Som fastighetsägare har vi därför ett stort ansvar att gå före och bygga energismart, berättar Ali Ranji.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén

Projektet befinner sig i nu i programhandlingsskedet. Det underjordiska garaget har börjat projekterats och här har Helenius ansvar för VVS-projekteringen och att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenaden.

Ali Ranji, Fabegé

Ali Ranji projektchef på Visio (utlånad av Fabegé)

”För att kunna utveckla området fick vi börja med att avsluta en 75-årig historia.”