ANDREAS ERICSSON

“Helenius professionalism lockade mig.”

Varför valde du Helenius?

Det var Helenius professionalism som attraherade mig. Med det menar jag hur företaget som helhet arbetar med ledning och tydligheten med delaktighet för samtliga.

Beskriv din professionella drivkraft.

Att med kundnyttan i fokus och med kollegor genomföra projekt riktigt bra ihop.

Varför blev det här ditt yrkesval?

Efter först genomförda studier till byggnadsingenjör så blev det studier till VVS-ingenjör. Den mera påtagliga uppfinningsrikedomen som krävs som VVS-ingenjör passade mig bättre än byggnadsingenjör.

Vad/vilka faktorer är viktigast för dig för att du ska trivas på din arbetsplats?

Det ska vara stimulerande, utvecklande och roligt att jobba. Med trevliga, engagerade och duktiga kollegor så blir det automatiskt den miljön. Det är precis den miljön jag upplever på samtliga våra kontor.

Hur fungerar Helenius Academy för dig?

Helenius Academy ser till helhet för företaget att informera och utbilda inom områden som är viktiga för oss. Inte endast med tekniska teman utan även personligt utvecklande teman.

Vad gör du just nu?

Jag arbetar väldigt mycket med vår beställare Locum. Det är många projekt som pågår samtidigt av olika omfattningar vilket gör det väldigt spännande. Jag jobbar även mycket med Helenius anbud för nya projekt och nya ramavtal.

Hur påverkar seniorgruppen projekten?

Gruppen fungerar som ett bra stöd till alla projekt, och även på individ nivå, för samtliga på Helenius.

Vilka faktorer är det som kännetecknar ett ”lyckat projekt” i dina ögon?

Förutom det självklara att kunden är väldigt nöjd och har fått precis det kunden efterfrågat i omfattning, tid och ekonomi så tycker jag att ett lyckat projekt är när projektgruppen lär sig och tar med sig erfarenheter i projekten.

Känslan ”det här gjorde vi bra” ger mig ett kvitto på ett lyckat projekt.

Andreas Ericsson

Namn: Andreas Ericsson
Fritidsintressen: Bygga och renovera, motorcross, mountainbike, restaurangbesök, musik
Befattning: Gruppchef

“Det ska vara stimulerande, utvecklande och roligt att jobba.”