LANTMÄNNEN

Nytt huvudkontor

Receptionen kommer att utformas som ett välkomnande och intagande leende. i loungen finns en kaffebar där doften av färskt bröd är tydligt närvarande och där besökarna bjuds på kaffe och en varm fralla i väntan på sitt möte. detta är några av ingredienserna i Lantmännens nya huvud- kontor som ska spegla den nya identiteten – ansvar från jord till bord.

Stadshagen, på nordvästra Kungsholmen, är ett av Stockholms stora, nya tillväxtområden med bland annat nya bostäder och affärscentrum. Sedan många år tillbaka finns här även Lantmännens huvudkontor, som just nu är under total ombyggnad och står klart till sommaren 2010.

Fastighet som gjort sitt

Fastigheten byggdes för drygt 50 år sedan och var ursprungligen platsen för en av de många tillverkningsindustrier som en gång i tiden fanns i Stadshagen. Gradvis har fastigheten börjat uppvisa allt fler ålderstecken. Under de senaste åren har driftstörningarna ökat. Bland annat har gjutjärnsstammarna gett upp vilket resulterat i flera vattenskador.

Tekniskt sett var det gamla huset uttjänt, även om det också fortfarande har flera förtjänster kvar; som en rejäl stomme och väl tilltagen takhöjd, berättar Åke Ehlers, projektledare på HIFAB.

Under åren har fastigheten utvecklats och underhållits i omgångar. Men några stora, omfattande byggprojekt har inte genomförts. I takt med tidens gång har byggnaden kommit att upplevas som allt mer omodern.

– Det har varit klagomål hos medarbetarna på den gamla byggnaden. Ventilationen med sina blygsamma luftflöden har till exempel inte svarat upp mot dagens krav. Tekniskt kom vi till vägs ände. Det var helt enkelt dags för något nytt och ett större projekt, berättar Per-Arne Westin, fastighetsförvaltare på Lantmännen.

De tekniska behoven sammanföll med Lantmännens önskan om att skapa ett nytt kontorskoncept och sammanhållet huvudkontor där olika varumärken samlas och där människor kan mötas. Kontorskonceptet kommer dessutom att vara stilbildande för utformningen av andra kontor inom koncernen.

– Samtidigt som lokalerna och de öppna ytorna ger oss nya möjligheter till samverkan kommer vi att kunna minska den effektiva ytan från 45 m2 till 25 m2 per person. Det innebär att vi nu får plats i en av våra två fastigheter. Den andra fastigheten kommer att kunna hyras ut och bli en ytterligare intäktskälla, fortsätter Per-Arne Westin.

Gynnsamma förutsättningar

Projektet omfattar ombyggnad av två fastigheter. Industrihuset, hus B, som blir platsen för det nya huvudkontoret på 8 000 m2. Dels en annan byggnad, hus A, på 4 500 m2 som just används som provisoriskt kontor under evakueringsfasen och som kommer att byggas om i ett senare skede för att hyras ut till externa hyresgäster. Dessutom byggs ett nytt fläktrum, en ny entré och ett nytt parkeringsdäck.

För Åke Ehlers och kollegorna på Hifab är detta projekt ett klassiskt Construction-Management-projekt. Projektet handlas upp som en delad entreprenad och i skrivande stund pågår rivning, byggnation av en ny elcentral och projektering.

Lägre energiförbrukning

Efter ombyggnaden kommer byggnaden att bli mer energieffektiv. Det är ett viktigt krav för att visa att Lantmännen tar ansvar för miljön. Det ligger rätt i tiden att använda mindre energi och stämmer även bra med Lantmännens strategi att vara en ledande kraft i omställningen av energisektorn.

– Lägre energiförbrukning är en utmaning i sig. Det är en gammal fastighet med tunga väggar som är sparsamt isolerade. Våra experter på Helenius har i sina beräkningar visat att vi kan nå en energi förbrukning i nivå med kraven i Green Building trots detta. Lösningen heter modern teknik. I allt från behovs- och zonstyrt klimat till modern belysning med LED-teknik, avslutar Åke Ehlers, projektledare på HIFAB.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén.

Ombyggnad av två fastigheter för ett nytt huvudkontoret på 8 000 m2.

Nytt fläktrum, en ny entré och ett nytt parkeringsdäck.

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på  varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 ­miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord.

Helenius tar fram energieffektiva lösningar och ansvarar för VVS-­projektering av värme, kyla, styr och regler, ventilation och sanitet för Hus B.