KEMWELL

De vågade satsa på en ny läkemedelsfabrik

I tider när de stora läkemedelsbolagen minskar sin närvaro i Sverige går Indienbaserade Kemwell mot strömmen och investerar i en ny anläggning för kontraktstillverkning av tabletter och suppositorier i Uppsala. Fabriken är toppmodern och produktionen är i full gång sedan andra halvåret 2012.

Kemwells historia i Sverige började 2006 då man köpte Pfizers läkemedelsfabrik i Boländerna i Uppsala. Med förvärvet följde ett kontrakt om tillverkning av Salazopyrin i tablettform och som suppositorium. Fram till nu har Kemwell i Sverige varit helt beroende av Pfizer. Visserligen med ett långt kontrakt men risken med bara en storkund är ändå uppenbar.

Kemwell

Fabriken i Boländerna är en single-purpose-anläggning och expansionsmöjligheterna där är tämligen begränsade. Företaget sökte nya kunder utan att ha någon fabrik. Kjell Söderlund, som är Facility Manager på Kemwell AB och hans kollegor ställdes inför ett dilemma.

– Kunderna vill ju gärna veta vilka produktionsmöjligheter som finns och vi vill ju helst ha kundens affär innan vi bygger. Här befann vi oss alltså i ett moment 22. Det här blev upptakten till att vi började diskutera möjligheten till en ny produktionsanläggning, konstaterar han.

Kemwell AB fick med ägarna på att börja planera för en expansion i Uppsala.

Kvalitet och leveransförmåga

– Vår analys var att vi med en svensk fabrik aldrig kommer att kunna tävla med enbart styckepriset som konkurrensmedel, menar Kjell Söderlund. Det handlar snarare om kvalitet, totalpris och leveransförmåga – något vi är duktiga på i Sverige. Samtidigt befann vi oss nu i ett läge där vi måste kunna visa kunderna hur vi ville driva vår tillverkning i vår nya fabrik. Det går inte att sälja på drömmar i vår bransch. Vi måste visa vad vi kan.

Hittade rätt lokaler

Kjell Söderlund visste vilka möjligheter som fanns i området.
– Jag kan det här området utan och innan. Det fanns bland annat ett hus som jag visste hade potential och som aldrig hann tas i bruk innan Pfizer 2004 tog beslut om att avbryta sina investeringar i området. En diskussion togs upp med fastighetsägaren Klövern och i maj 2010 kom vi överrens om en hyreskonstruktion som nu löper under lång tid. Kemwell var nu ett steg närmare produktion.

Kemwell

Försäljningsinsatserna fortsatte och planerna på den nya produktionsanläggningen tog fart. Kjell Söderlund som nu fått rollen som projektledare ställdes inför nya utmaningar: Hur ska man designa en fabrik som inte har någon kund och heller inte några produkter?

“Det här var inte helt enkelt och det var en ganska intensiv tid i projektet med interna diskussioner och vi förberedde oss noga.”

Kontrakt och deadline

Klart var i alla fall att det skulle handla om en multipurpose-anläggning för tabletter och suppositorier. Flexibiliteten gör det möjligt att attrahera fler kunder med olika produkter. I slutet på 2010 kom det stora genombrottet. Den första kunden hade tecknat kontrakt.

– Nu hade vi ett datum när fabriken skulle vara igång och ägarna gav sitt klartecken för investeringen.

Hjälp med projektets struktur

Ett projekt började formas och delprojektledare utsågs. De kände ganska snart att de behövde stöd i projektet kring struktur och projektmetodik.

– Det var i det läget vi tog kontakt med Projektgruppen och Göran Karlsson. Vi har ju aldrig kört ett sådant här stort projekt tidigare. Vi fick hjälp med att strukturera projektet. Vad vi ska göra och när det ska göras. Det handlade också om ett aktivt mentorskap, men även hjälp med inköp och upphandlingar. Görans stöd gjorde att vi kunde gå från en viss osäkerhet till att bli hoppfulla, säger Kjell Söderlund och skrattar.

Nygammal fabrik får liv

Nu inleddes det projekt som skulle ge den nya fabriken ett nytt liv och i inledningen på 2011 fördjupades designdiskussionerna, där inspiration bland annat hämtades från Kemwells nya fabrik i Bangalore.

Kemwell fick ett bra hus att utgå från och den infrastruktur som fanns måste tas omhand. Vad kan återanvändas? Vad behöver byggas nytt? Här hade vi stor hjälp av konsulter som konstruerade HVAC-systemet för det ursprungliga huset.

– Jag träffade Arne Wallström som projekterade huset när det byggdes. Han är ju nu VD för Helenius, men trots det tog han sig verkligen tid och löste mycket av våra problem. Han förklarade hur det var tänkt från början och hur vi skulle kunna göra i det här projektet. Vi har haft en mycket bra dialog där.

Nu kör vi!

Bitarna började nu falla plats. Designen var klar. Kunden var klar och projektet hade därmed ett tydligt och viktigt stoppdatum. Och det är i det här läget som Kjell Söderlund ger ordern. Nu kör vi! Och man kliver in i en mycket intensiv del av projektet där roller och arbetsuppgifter fördelas. Projektgruppen ansvarade för byggupphandlingen, inköp av den tekniska utrustningen och fortsatte med sitt stöd till projektledarna i gruppen.

I maj 2011 startade byggprojektet och det var klart i september samma år. Strax därefter började utrustningen levereras och monteras.

– Det här är en kritisk fas då även kvalificeringsarbetet pågår, läkemedelsverket gör ett så kalat förbesök, miljötillstånd ska hanteras, tidplaner och aktivitetslistor ska hålls ajour. Det är mycket jobb, men samtidigt en fantastisk känsla av att se detta växa upp, berättar Kjell Söderlund. Vi var klara för produktion under andra halvåret 2012.

Ett lyckat projekt

– Jag ville bygga ett lag och skapa en känsla av att vi fixar detta och när det blev allvar började vi stötta varandra. Vi hade stor nytta av att ha styrt upp och strukturerat projektet tidigt. Stämningen har varit mycket bra och vi har haft högt i tak. Det har varit en fröjd att se människor och kollegor växa medan den ordinarie verksamheten rullat på. De har verkligen gjort ett kanonarbete. Jag är stolt över medarbetarna och den nya fabrik de har byggt upp!

Genom att Kemwell använt intern personal i projektet har man kunna dra nytta av det man lärt sig under Göran Karlssons inledande mentorskap, som till exempel hantering av leverantörer. Nu siktar Kemwell på framtiden och arbetar hårt för att få in nya produkter och kunder. I skrivandets stund har man klart med 5 nya kunder inom läkemedelsproduktion av såväl tabletter som suppositorier. Trots allt har man bundit sig att hyra huset lång tid framöver. Det visar att Kemwell menar allvar med sin satsning.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén.

Kemwell är en kontraktstillverkare av läkemedel och grundades 1980. Huvudkontoret och tillverkning ligger i Bangalore i Indien. Tillverkning finns även i Uppsala genom Kemwell AB. I USA finns företaget etablerat med försäljningskontor. Kemwell har mer än 1000 medarbetare och levererar produkter till över 80 länder.

Kemwell uppfyller kraven för leveranser till USA, EU, Indien och den japanska marknaden.

Att hjälpa Kemwell med att strukturera projektet och definiera projektomfattning. Ta fram projektplan och styrande rutiner för uppföljning av tid, kostnad och kvalitet. Ansvar för upphandling av utrustning och entreprenad samt ett aktivt mentorskap för Kemwells egna delprojektledare.

Kjell Söderlund, Facility Manager på Kemwell.

”Jag ville bygga ett lag och skapa en känsla av att vi fixar detta.”