Personalpolicy

En medarbetare på Helenius uppmuntras att ta eget initiativ och att bidra till bolagets utveckling.

Medarbetare är företagets främsta resurs och följaktligen arbetar vi kontinuerligt för att utveckla den enskildas kompetens och egenskaper för att åta sig ett större ansvar samt ge våra kunder en prestation av högsta kvalitet.

Vi arbetar också aktivt för att engagera kvinnliga ingenjörer.