Vi som utgör Helenius idag är vitt skilda individer som tillsammans bildar ett framgångsrikt lag. Vi har många saker gemensamt. De viktigaste har vi sammanfattat i de sju påståendena nedan. Håller du med om dem? Då kommer du att trivas i vårt lag.

Är du en av oss?

Just nu är det många som söker arbete hos oss. Därför tar vi tillfället i akt att berätta lite mer om Helenius, vår kultur och de värden som gör det roligt att gå till jobbet. Vi som utgör Helenius idag är vitt skilda individer som tillsammans bildar ett framgångsrikt lag. Vi har många saker gemensamt. De viktigaste har vi sammanfattat i de sju påståendena nedan. Håller du med om dem? Då kommer du att trivas i vårt lag.

1. Teknik är roligt.

Intresset för teknisk problemlösning förenar oss och är ett genuint intresse som går utanför projekten. Många snilleblixtar som vi sedan vidareutvecklar och tillämpar i våra konkreta uppdrag kläcks över en kaffekopp i fikarummet. På Helenius är det högt i tak och vi diskuterar fritt medarbetare emellan.

2. Det är viktigt att ta ansvar.

Helenius lösningar är en del av ett långsiktigt ansvarstagande. Det handlar om funktion, ekonomi, miljö och klimat. Energi står för en stor del av fastigheters driftkostnad och vår insats påverkar hela anläggningens livscykelkostnad. Det ansvaret axlar vi genom ett helhjärtat engagemang och kunskaper kring den senaste tekniken på området.

3. Det är viktigt att samarbeta.

Det är en stor styrka att vara ett samarbetande team av installationskonsulter – för den enskilda medarbetaren, för projektet och för kunden. Vi lyssnar, lär och diskuterar. Men ibland handlar det inte om överföring av kunskap eller att ta fram lösningar, utan om att komma snabbare framåt. Då hugger vi i.

4. Kompetens är grunden.

Helenius har komplexa projekt och krävande kunder. Om kompetensen kommer från akademiska studier eller lång erfarenhet spelar mindre roll. Men vi står för det bästa och kommer att fortsätta arbeta med utgångspunkt i den högsta kompetensen kring miljö och energi, teknik, inomhusklimat och projekttänkande.

5. Nytänkande skapar nya möjligheter.

Och för att våga tänka nytt krävs trygghet. Den personliga tryggheten skapar vi i arbetsgruppen och den professionella i projekten. Vi stöttar varandra och har högt i tak. Det här arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt. Det fungerar.

6. Att våga är att vinna.

Våra kunder har höga förväntningar. För att möta dem behövs ett eget driv och modet att självständigt få processer och projekt i rullning. Tydlig målbild, ett proaktivt agerande och att inte ta alla förutsättningar för givna borgar för goda resultat och stor personlig utveckling. Bra för kunden och bra för medarbetaren.

7. Se utmaningen.

Våra kundundersökningar visar att Helenius medarbetare har stort engagemang och intresse i projekten. Roligt och föga förvånande. Den som har ett stort intresse för människor och tekniska lösningar och samtidigt känner sig trygg i sin roll dras med i kundernas spännande projekt. Det är det Helenius medarbetare ständigt visar prov på.