”Jag utmanas till att prestera mitt bästa.”

Admir Haracic är ny teknisk projektledare och installationssamordnare på Helenius och jobbar hos kunden Oljibe. Bakom sig har han en lång erfarenhet i olika roller inom branschen för medicintekniska produkter. Hans väg
till lyckade projekt är att kombinera hjärnan och hjärtat i sitt arbete samt lägga en bra grund för projektet i planeringsfasen. Det händer i varje projekt att det uppstår utmaningar och situationer som inte är planerade från början.

– Vi måste i varje given situation hitta den bästa lösningen på kort och lång sikt. Utifrån vår samlade kompetens, tekniskt kunnande och intresse skapar vi tillsammans resultat som betyder någonting. Och vad är viktigare än att i min roll säkra bland annat frisk luft till de personer som jobbar och vistas i de lokaler där jag och mina kollegor ansvarar för installationssamordning?

Till stöd finns en senior projektledare utsedd av seniorgruppen. Admir Haracic betonar vikten av att arbeta med kunskaps-och erfarenhetsöverföring av det här slaget.

– Jag utmanas till att prestera mitt bästa. Jag tycker om Helenius syn på medarbetarutveckling, med bland annat
seniorgruppen som bollplank i projekten. De delar med sig av erfarenheter från tidigare projekt – både lyckade och mindre lyckade – vilket leder till smarta vägval redan från början.

Helenius lyckades rekrytera Admir Haracic tack vare gemensamma värderingar.

– Hos oss på Helenius kommer kundnytta först, samtidigt som företagets kultur möjliggör att alla blir hörda, bekräftade, respekterade och är delaktiga. De här värderingarna stämmer överens med hur jag är och hur jag vill arbeta – för och i samarbete med kunderna, tillsammans med kollegorna.