FABEGÉ / 3

Fabegé och 3 först ut i Söderstaden

De närmsta decennierna växer en helt ny stadsmiljö fram som knyter ihop Hammarby Sjöstad, Årsta och Södermalm. Det blir ett område där historiska byggnader blandas med nya bostäder, arbetsplatser och handel. Och Globenområdet får rollen som Stockholms absoluta evenemangs- och nöjesknutpunkt. Välkommen till Söderstaden.

Fabege är först med att utveckla Söderstaden med ett kontorsprojekt vid Pastellvägen – ett stenkast från Ericsson Globe och Tele2 Arena. Här kommer teleoperatören 3 att ta plats med sitt nya huvudkontor genom ett tioårigt grönt hyresavtal.

– Söderstaden som projekt ligger helt i linje med vår affärsidé, menar Erik Dahlström, projektchef på Fabege. Det handlar om att utveckla stadsdelar och få hela områden att växa. Den uppgiften kan vi, och vi är förstås sugna på att vara med och fortsätta bryta ny mark.

Den tiden är förbi när man byggde kontorsöknar som endast levde vardagar mellan nio och fem. Nu byggs istället levande stadsrum där arbetsplatser, service och bostäder mixas.

– Vårt projekt är ett bra exempel där nya värden tillförs i en tidigare outnyttjad miljö. Vi bygger på en grusplan som varit parkeringsplats. 2 000 arbetsplatser kommer ge området liv och göra det tryggare.

Landmärke och symbol för Söderstaden

Byggnaden är lång och består av två huskroppar med en lågdel på 7 våningar och en högdel som mäter 14 våningar. Dessutom blir det ca 200 parkeringsplatser i två garageplan. Kontoret omfattar 21 000 m2 uthyrningsbar yta, varav 3 disponerar drygt 70 procent. I kontoret skapas en mäktig ljusgård utrustad med gradänger och en scen för event och möten. Det får en fantastisk utsikt och blir ett landmärke i Söderstaden som säger ”det var här det började”.

Dialog med närboende

Huset ligger mellan den kraftigt trafikerade Nynäsvägen och bostadsområdet på Pastellvägen. Det har inneburit speciella utmaningar, framför allt under de inledande bergarbetena. Dessutom finns en av Södra länkens trafiktunnlar rakt under tomten.

Vid sprängningarna har Nynäsvägen stängts av och bygget har bullrat en del under bergschakterna och pålningsarbeterna, vilket påverkat omgivningen. När huset står klart 2018 kommer dock miljön för de boende att bli betydligt bättre än tidigare, eftersom huset bildar en effektiv ljudbarriär mot Nynäsvägen.

“Allt blir enklare om människorna får ett ansikte på oss.”

– Vi har löpande en dialog med de boende i närområdet och bjöd bland annat in till informationsmöten.

Hållbart byggande genom hela processen

Sedan 2013 miljöcertifierar Fabege all nyproduktion och större ombyggnader. Det nya kontorshuset konstrueras för att certifieras enligt BREEAM-SE, nivå Very good.

– BREEAM är en kvalitetsstämpel som påverkar vårt arbete genom hela processen. Från systemhandling till produktval. Med BREEAM får vi ett verktyg som hjälper oss att skapa en systematik och göra saker rätt från början, konstaterar Erik Dahlström. Dessutom hänger miljö och driftsekonomi ihop.

”Alla vinner på att gå åt samma håll”

Det här är ett stort projekt och man räknar med att ett par tusen personer på något sätt kommer att vara involverade i projektet. Som mest kommer det vara runt 250 personer på plats samtidigt. Som projektchef sitter Erik Dahlström i mitten med ansvar för framdriften i projektet.

– Så är det ju. Det handlar om att hitta samarbetsformer och bygga ett team som arbetar tillsammans. Man måste bygga upp en målbild, styra mot rätt känsla och skapa rätt stämning i projektet. Och som ansvarig är det viktigt att i alla lägen sända ut rätt signaler.

Den tidigare bilden av byggprojektet som tummelplats där entreprenörer och beställare tvistar om avtal och pengar gäller inte längre. Inte hos Fabege i alla fall. Här har de partneringavtal som Fabege använder visat sig bli en framgång.

– Jag är av den uppfattningen att människor faktiskt inte vill bråka. Därför har vi sett till att det finns drivkrafter i partneringavtalen som gör att alla vinner på att gå åt samma håll. Det är ett mycket modernare sätt att arbeta på. Dessutom bidrar även det till den där rätta känslan i projektet, som jag nämnde tidigare. Resultatet blir en bättre produkt för kunden.

Ett modernt byggprojekt och utvecklat område med ett kommunikativt läge. Skapat av Fabege med precis rätt känsla. Välkommen 3, till ert nya huvudkontor.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén

• BTA: 31 000 m2
• Antal arbetsplatser: 2 000 st
• Byggstart: juli 2016
• Inflyttning: sommaren 2018
• Investering: 800 mkr
• Entreprenörer: Peab (grundläggning) Zengun (bygg)
• Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Erik Dahlström, projektchef på Fabege.

”Vårt projekt är ett bra exempel där nya värden tillförs i en tidigare outnyttjad miljö. Vi bygger på en grusplan som varit parkeringsplats.
2 000 arbetsplatser kommer ge området liv och göra det tryggare.”