EVIDENSIA

Laganda för modernare djursjukvård

Det är tidig morgon och Evidensia Södra Djursjukhuset i Kungens kurva har öppnat för dagen. En efter en kommer de in. En haltande, men i övrigt pigg labrador. Katter i burar och en hängig schnauzer. Snart är väntrummet fyllt av patienter, deras hussar och mattar.

Evidensia Södra Djursjukhuset i Kungens kurva moderniserar och nära nog fördubblar lokalytan från 1 400 m2 till 2 600 m2. För närvarande tar man emot cirka 26 000 patienter per år. Målet är inte fler patienter, utan en bättre vård och behandling. Dygnet-runt-öppet, fler operationssalar, skiktröntgen, intensivvård och en större rehabavdelning är några av förbättringarna.

Pågående verksamhet

Verksamheten vid sjukhuset är helt och hållet intäktsfinansierad och kan inte stå still på grund av en ombyggnad. Projektplaneringen har därför varit noggrann. Rolf Eriksson, projekteringsledare på Hedström & Taube, berättar om arbetet.

– Vi började planeringen 1,5 år innan bygget drog igång. En av utmaningarna har varit att tolka brukarnas krav. Här har vi arbetat utifrån konkreta rumsbilder istället för långa texter, som lätt kan missförstås. Vi har även visat exempel på hur man gjort i andra verksamheter.

Evidensia

Utvecklingen inom svensk djursjukvård följer i ökad utsträckning humansjukvården och blir mer avancerad. Idag behandlas till exempel hjärtåkommor och tumörsjukdomar även på djur. En skillnad är dock att veterinärvården bara kostar hälften så mycket att producera jämfört den offentligt finansierade vården.

Erfaret team

Att bygga i sjukhusmiljö kräver speciell erfarenhet och det är något totalentreprenören Tumba Byggtjänst skaffat sig efter att i många år arbetat med de stora sjukhusen i Stockholm. Samuel Palmgren är arbetschef på företaget.

– Sjukhus är vår nisch. Man måste vara kunnig, förstå miljön och tänka flera steg framåt. Framför allt vid ombyggnationer behövs flexibiliteten. Det går inte att bara följa en ritning. Många av besluten måste tas i skarpa lägen.

På Tumba Byggtjänst finns ett trettiotal medarbetare och flera inarbetade underentreprenörer. I det här projektet används samma team som på andra sjukhusprojekt.

Samverkan skapar framgång

Klövern är fastighetsägare och byggherre. Hedström & Taube och Helenius fanns med redan i systemhandlingsskedet. Inför byggskedet började man leta efter en duktig entreprenör och det lyckosamma valet föll på just Tumba Byggtjänst som nu är totalentreprenör.

Rolf Eriksson lyfter fram faktorer som lyhördhet och förmåga till samarbete som avgörande för hur framgångsrikt ett projekt blir.

– Det här typiska ödmjuka och öppna arbetssättet vi skapat i Skandinavien ska vi vara rädda om. Det handlar om att hjälpa varandra till framgång. Inte skapa fler hierarkier.

Att samarbetet i projektet fungerar intygas även av Samuel Palmgren.

“Vi har ett otroligt bra team och en grym dialog mellan beställare, brukare och konsulterna.”

2016 är byggarbetena klara och ett toppmodernt sjukhus står berett att ge fyrfota vänner och andra sällskapsdjur en bättre vård.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén

Modernisering och utökning av lokalytan från 1 400 m² till 2 600 m². För närvarande tar man emot cirka 26 000 patienter per år.  Dygnet-runt-öppet, fler operationssalar, skiktröntgen, intensivvård och en större rehabavdelning är några av förbättringarna efter utbyggnaden.

Helenius inledde sin del av projektet med att ta fram systemhandlingar åt fastig­hetsägaren Klövern. Projektet har gått vidare med bygghandlingar avseenden VVS och kyla åt Tumba byggtjänst.

I det här projektet har vi arbetat mot att uppnå Miljöbyggnad Silver och skapat behovsstyrd ventilation på rumsnivå som styr mot CO2-halt och temperatur. Andra utmaningar i konstruktörens arbete handlar om att matcha de korta ledtiderna, strama budgetar och att optimera utrymmet för de tekniska installationerna.

Samuel Palmgren

Samuel Palmgren, arbetschef Tumba Byggtjänst.

”Sjukhus är vår nisch. Man måste vara kunnig, förstå miljön och tänka flera steg framåt. Framför allt vid ombyggnationer behövs flexibiliteten.”