DANDERYDS SJUKHUS

Vägen till ett mer robust sjukhus

Stockholms sjukvård är i en period av kraftig förändring med stora om- och tillbyggnader på många av länets sjukhus. Utvecklingen är tätt kopplad till förändringar i samhället, förändrade arbetssätt samt krav på minskad sårbarhet och ökad komfort.

På Danderyds sjukhus råder just nu full aktivitet med byggnation av en ny akut- och behandlingsbyggnad och flera moderniseringsprojekt. Men det var på 1930-talet grunden lades. Med funktionalism som ideal byggdes då många av landets sjukhus. Så även Mörby lasarett med plats för 118 patienter och 75 medarbetare.

Danderyds sjukhus

Nästa omfattande byggnadsperiod sammanföll med 1950- och 60-talets framtidsoptimism och rationalitetsideal. Då uppfördes de flesta av de nuvarande byggnaderna. Lasarettet bytte namn till Danderyds sjukhus och 1964 fanns 900 vårdplatser.

Omdaning kopplat till förändring

Sjukvårdens omdaningsperioder hänger även samman med konkreta förändringar i samhället, som befolkningstillväxt, nya patient- och vårdkrav och förändrade arbetssätt. Fram till idag har Danderyds sjukhus genomgått en fantastisk utveckling och de 3 950 medarbetarna tar emot närmare en halv miljon besök per år.

Det robusta sjukhuset

Med en vårdproduktion som blir allt mer specialiserad och teknikberoende ökar även sårbarheten. I dag finns även nya risksituationer som yttre hot att ta hänsyn till.

– Många av våra projekt handlar om att skapa redundanta lösningar. Dricksvatten kommer från flera inmatningspunkter, medicinska gaser och elkraft ringmatas och det finns reservlösningar. Vi arbetar nu med att skapa det vi kallar det robusta sjukhuset för att kunna hantera både inre och yttre störningar, säger Leif Engström.

Komfort inte bara kyla

Processkyla har använts inom vården under lång tid för kyla av röntgenutrustning, magnetkameror och läkemedelsförvaring. Nu är även komfortkylan på frammarsch.

De ökande komfortkraven handlar dock inte bara om ett behagligt inomhusklimat. Avskildhet och integritet är en tydlig trend inom vården. Till exempel omvandlas allt fler vårdsalar till enkelrum med egen toalett och dusch.

– Det här innebär förstås utmaningar både inom vårdproduktionen och genom det faktum att vi tappar 50 procent av lokalytan när vi går från 4-bäddsrum till enkelrum. Med mer komfortkyla, som gör varje rum behagligt, finns även en generell problematik med ökad luftfuktighet och fukt i ventilationskanaler som vi kommer att hantera.

Fjärrkylenät med fler kunder

I takt med ökande kylbehov blir kylförsörjningen en allt mer verksamhetskritisk funktion. Därför tog Locum fram en kylstrategi för Danderyds sjukhus för några år sedan. Kylstrategin har nyligen setts över och lett fram till ett antal konkreta projekt.

Kyla distribueras till Danderyds sjukhus genom ett fjärrkylesystem som Locum både driver och äger. Även Mörby centrum och ett antal kontorsfastigheter ingår i systemet. Kylan produceras med konventionella kylmaskiner som kyls med sjövatten från Edsviken.

– Det är inte självklart att vi ska ha rollen som fjärrkyleleverantör i framtiden. Därför ser vi till att bygga upp en ledningsstruktur och ett gränssnitt mot en fjärrkyleproduktion utan oss som ägare, berättar Leif Engström.

Extremsommar skapade bekymmer

Den gångna sommarens extrema värme satte systemet på prov.

– Vi fick problem under sommaren. Vattennivån i Edsviken sjönk så pass mycket att vi inte fick fram kylvatten i tillräcklig mängd, vilket fick till följd att vi tidvis fick stänga kylmaskinerna. Vi klarade sjukhusets kylbehov, men inte våra externa kunder.

Sommaren var inte avgörande för Locums beslut att uppgradera kylanläggningen. Det var planerat sedan tidigare eftersom system och kylmaskiner har några år på nacken.

Kylprojekt i två etapper

Hela kylanläggningen uppgraderas med ett renoverat sjövattenintag och nytt pumphus. Även kylmaskinerna byts ut. Totalt kommer det nya systemet kunna producera 9 MW kyla – en kapacitetsökning med runt 40 procent jämfört med dagens kapacitet.

Arbetena inleds med att renovera den gamla intagsledningen och bygga ett nytt pumphus. För att slippa söka nya vattendomar görs inga arbeten nedanför strandytan. Istället re-linas de gamla rören. Sedimenten i Edsviken har visat sig vara rätt ”aggressiva” och har tidigare skapat en korrosionsproblematik. Detta förebygger man nu genom att använda packade titanväxlare.

– Vi får en mycket mer driftsäker anläggning. För närvarande har vi en lösning med självtryck kopplat till vattennivån. Det var en smidig lösning när det byggdes, men innebär tyvärr att trycket är som lägst när behovet är som störst.

När allt står klart har Danderyds sjukhus tagit ett stort steg mot ”det robusta sjukhuset”. Och patienter, personal och vårdproduktion får möjlighet att verka i en garanterat komfortabel inomhusmiljö.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Locum. Illustration: Martina Melin, Brandline.

”Helenius har arbetat med att skapa framtidens kylförsörjning vid Danderyds sjukhus sedan 2016. Det är ett stort och viktigt projekt där vi haft en helhetssyn på hela området, även om det i praktiken har handlat om ett antal mindre projekt. Under hösten levererades bygghandlingar för sjövattenintaget och parallellt har vi arbetat fram en förstudie avseende en kylstrategi som innefattar maskinpark, framtida kompletterande energikällor samt distributionssystem.”

Andreas Ericsson, uppdragsansvarig

Leif Engström, Locum

En av Locums projektledare är Leif Engström, med sitt ansvarsområde inom Danderyds och Norrtäljes sjukhus.

”Vi utvecklar lokalerna för en allt mer avancerad och högspecialiserad vård där inomhusklimat, miljö och VVS-teknik får större betydelse, bland annat för att hindra smittspridning. Det läggs även mycket kraft på att förbättra patientkomfort och arbetsmiljö.”