CHOPIN

Mesta möjliga vård för pengarna

Under första halvan av 2020 tas den första patienten emot i den 29.000 m² stora och nya vårdbyggnaden vid Karolinska Huddinge. Strategiska satsningar på nya och moderna vårdbyggnader är en viktig del i Region Stockholms framtidsplan, där Karolinska Universitetssjukhusets uppgift är att bedriva högspecialiserad vård.

Det var år 1972 som Huddinge sjukhus invigdes som Sveriges då största sjukhus. Storleken väckte både fascination och farhågor med sin moderna och rationella grundstruktur. Idag går sjukhuset under namnet Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och här finns bland annat en av landets största operationsavdelningar. Sjukhuset har nu kommit till en punkt när lokaler, teknik och logistikflöden behöver uppgraderas.

Efter ett flertal utredningar tog Stockholms läns landsting år 2015 beslutet om en bygginvestering på 1,9 mdr kr och en utrustningsinvestering på 735 mkr i projekt Chopin: Centrum i Huddinge för Operation och Intervention. Första spadtaget togs i september 2016.

Mitt under brinnande slutfas möter vi två av projektets nyckelpersoner: Locums projektchef Vicky Lau och Johan Magnusson på Locum Fastighetsutveckling, projektledare för utrustningsprojektet, som levererar medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning.

Mer än bara mer vårdyta

Den största delen i Chopin är den nya behandlingsbyggnaden som med sina 29 000 m² innehåller operation, röntgen och sterilcentral. Men projektet är mycket större än så. Det handlar även om ombyggnader av uppvaknings- och förlossnings­avdelning. Och kopplat till det en omfattande flyttkarusell. Det här har varit vardagen för Vicky Lau och Johan Magnusson de senaste fem åren. Projektmålen, som är överordnade allt annat, förenar, men ställer krav på tydliga gränssnitt och samarbetsförmåga.

– Vi tar fram en programhandling fyra år innan patienterna kommer hit. Modern sjukvård vill ha den senaste tekniken, vilket innebär att beslut om utrustning helst ska tas så sent som möjligt. Samtidigt behöver byggprojektet ha underlag för till exempel bärigheter och mediaförsörjning så tidigt som möjligt. Detta är exempel på motstridiga behov och intressen som behöver kunna hanteras, berättar Johan Magnusson.

Behov och beslut

Verksamheten är med i planeringen och för många är det kanske första gången de medverkar i en kravställningsprocess.

”Det gäller att inte underskatta det arbete som krävs för att tolka ut verksamhetens egentliga behov.”

– Vi har arbetat mycket med målbilder, diskuterat material- och patientflöden och var alla funktioner ska placeras, berättar Vicky Lau.

För att få till en kontrollerad beslutsprocess gällande byggnadspåverkande utrustning har projektet en meddelandeprocess i tre faser. Den första fasen är ett worst case-scenario. Vad kan en MR-kamera max tänkas väga och kräva i mediaförsörjning? I den andra fasen snävas bedömningarna in, baserat på de anbud som inkommit under upphandlingsprocessen.

– I den tredje och sista fasen får vi facit. Hela meddelande­processen synkas kontinuerligt med en omfattande dialog kring ansvar och gränsdragningar. Inte minst när det gäller den detaljerade gränsdragningen mellan projekten, berättar Johan Magnusson.

Tydlig målbild

Målbilden ”Mesta möjliga vård för pengarna” är tydlig och ju lägre byggkostnad, desto mer pengar över till verksamheten.

– Vi har skapat en bra produkt som kommer överträffa kundens förväntningar. Vårdverksamheten vid Huddinge får flexibilitet i framtida vårduppdrag och en lösning som är bra för Karolinska som helhet. Här har den gemensamma målbilden hjälpt oss, säger Vicky Lau.

Förtroende och dialog

I projekt av den här storleken ställs krav på struktur, kommunikationsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt, men också på en tydlighet i vad projektets uppdrag är och hålla fast vid det. Förtroende är ett begrepp som Johan Magnusson och Vicky Lau återkommer till flera gånger.

– Alla arbetar tillsammans, i olika roller och med olika budgetar. Det handlar om att bygga förtroende, se till att beslut tas i rätt forum och att skilja på problemlösning och ekonomi, menar Vicky Lau.

Vissa samarbetsrelationer tar tid att bygga upp. Att projektet löpt över längre tid har fört organisationerna närmare varandra.

– Visst, vi har haft tur att få in rätt folk i projektet. Då går det lite av sig själv. Tiden har gjort att vi fått möjlighet att skapa relationer, ömsesidigt förtroende och få en trygghet i projektet, konstaterar Johan Magnusson.

Bakom framgången ligger också en hel del know-how av praktisk projektledning. Att definiera roller, scope-hantering och processer är grunden. Samtidigt gäller det att ha fullständig kontroll på omfattning, leveranser och överlämningspunkter och att initialt identifiera riskerna i projektet.

Referens för framtida projekt

Chopin är utan tvivel ett komplext projekt. Logistiska utmaningar varvas med högteknologiska system samt ett omfattande utrustningsprojekt och tuffa krav på både budget och tidplaner. Chopin har även haft i uppdrag att vara en referens för framtida projekt.

– Det här är ingen standardlösning. Komplexiteten ­skulle kunna minska om fler standardlösningar användes. Här finns mycket att lära för vården och kommande liknande projekt, menar Johan Magnusson.

Grön finansiering

Chopin certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och det har varit en av förutsättningarna för finansieringen som görs genom gröna obligationer. Sammanlagt rör det sig om 750 mkr som lockat olika investerare att låna ut pengar till hållbara projekt.

Mycket att vara stolt över

Bygg- och utrustningsprojektet går mot final, men för verksamheten och patienterna är det här början på något nytt. Röntgen med lägre stråldoser och ökad bildkvalitet, mer lättstädade lokaler som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och bättre möjlighet att erbjuda en högspecialiserad vård –  det är bara några av de fördelar som väntar.

Både Vicky Lau och Johan Magnusson har all anledning att vara stolta över ett projekt som levererat under budget och i tid. Mesta möjliga vård för pengarna, helt enkelt.

Text: Jörgen Däckfors  Foto: Mikael Ullén

BTA: 29 000 m²
Operationssalar: 23
Sterilcentral: 1
Interventionell verksamhet:
8 rum (endoskopi och röntgenledda behandlingar)
Rum för röntgenundersökning: 21
Fläktrum: 5 000 m²

Helenius har medverkat i Chopin som delprojektledare för utrustningsprojekt, röntgen och intervention, med helhetsansvar för berört våningsplan. Ytterligare en konsult från Helenius har arbetat som projektingenjör i projektet, med fokus på konventionell röntgen.

Detalj från Chopin Karolinska Huddinge

Efter ett flertal utredningar tog Stockholms läns landsting år 2015 beslutet om en bygginvestering på 1,9 mdr kr och en utrustningsinvestering på 735 mkr i projekt Chopin: Centrum i Huddinge för Operation och Intervention.