Ångströmslaboratoriet
Ångström
Tommy Stjernfeldt

Grönt ljus för mer solel

Med en ny solcellinstallation skapas 1 GWh förnybar el per år.
VHC fasad
Skandionkliniken
Segerstedshuset