Kvarteret Björnen
Detalj från Chopin Karolinska Huddinge

En del av stadens hjärta

Gärdesskolan Sollentuna
Tommy Stjernfeldt

Grönt ljus för mer solel

Med en ny solcellinstallation skapas 1 GWh förnybar el per år.
Kungliga operan

Kungliga Operan