Kvarteret Björnen
Stefand Windefalk, Fabege
Vasakronans huvudkontor
Celsius Uppsala
Ali Ranji, Fabegé
Segerstedshuset