Hos svenska barn och unga vuxna har allergier kommit att bli den största sjukdomsgruppen. Allergierna ökar i hela världen och är nu att betrakta som en folksjukdom

Att mäta är att veta.

Allergierna ökar och mer än var fjärde svensk är idag drabbad. Diagnosmetoderna förfinas och genom sjukdomshistorik och ett enkelt blodprov går det ofta att få svar på exakt vilket ämne som orsakar allergin. Bakom det ”enkla” blodprovet ligger mångårig forskning och avancerade analysmetoder, där den klarast lysande stjärnan på marknaden finns i Uppsala.

Phadia AB, som är en del av Thermo Fisher Scientific, är världsledande på utveckling av instrument och tester som stödjer diagnostik av allergi och autoimmuna sjukdomar. Miljontals tester lämnar fabriken i Uppsala varje år.

Allergi – en folksjukdom

Hos svenska barn och unga vuxna har allergier kommit att bli den största sjukdomsgruppen. Allergierna ökar i hela världen och är nu att betrakta som en folksjukdom. Vad ökningen beror på kan inte forskarna förklara med säkerhet. Att genetiska faktorer påverkar är känt. Men det finns tecken på att luftföroreningar, överdriven hygien och förändrad bakterieflora driver på ökningen. Studier visar även på högre nivåer av gräs- och björkpollen i Sverige till följd av att växtsäsongen blivit längre genom ett varmare klimat.

En del av ökningen kan också förklaras av en ökad medvetenhet hos befolkningen och bättre diagnostik genom möjligheten till blodtester.

IgE är nyckeln

Tekniken bakom blodtesterna går 50 år tillbaka i tiden. Uppsalaforskarna Gunnar Johansson och Hans Bennich skrev medicinhistoria när de visade att allergier orsakas av en tidigare okänd antikropp, immunglobulin E, IgE.

– Våra blodtester identifierar IgE och i vilken mängd de finns. Testerna visar vilket ämne som aktiverat immunförsvaret och ger läkaren underlag för att bedöma vad som utlöst allergin samt hur kraftig den allergiska reaktionen kan tänkas bli. Testerna kan även hjälpa läkaren att utesluta allergier, ­något som är minst lika viktigt som att upptäcka dem. Många människor lever med en överdriven rädsla för sin allergi. Med våra tester får läkarna ett verktyg för att antingen lugna eller skräddarsy en behandling, fortsätter Anna Sylvan.

Enkelt men storskaligt

Thermo Fisher Scientific marknadsför tester för 650 olika allergener. För patienten är testet enklast möjliga. Ett läkarbesök på vårdcentralen följt av ett litet blodprov som skickas till ett laboratorium med information om vilka allergen som ska undersökas.

På plats i labbet analyseras provet i ett ”Lab Automation System” som är en helt automatiserad processlinje i industriell skala. Det största systemet i Thermo Fisher Scientifics produktportfölj hanterar en genomströmning på upp till 40 000 prover per dag.

– Analysen i systemet tar inte mer än någon timme, men normalt har laboratoriet en turn-around på ett par veckor. Resultatet av analysen presenteras i form av en rapport som bekräftar eller motbevisar läkarens misstanke. Det är sällan som det är bråttom att få svar på ett IgE-prov. I ett akut skede, vid till exempel en anafylaktisk chock, sätter vården istället in behandling direkt oavsett vad som utlöst den livshotande situationen, berättar Anna Sylvan.

Ädel mission

I takt med att allt fler drabbas av allergier försöker forskarna att ligga steget före. Kunskapen om orsaken bakom allergier, kopplingen till andra sjukdomar och diagnosmetoder utvecklas i snabb takt. Det är ett samspel mellan olika aktörer där Thermo Fisher Scientific är en viktig kugge genom sin utveckling av ny diagnostik. Och missionen är lika tydlig som ädel: Att göra det möjligt för sina kunder att göra världen friskare.

 

Text: Jörgen Däckfors Foto: Mikael Wallerstedt