Projektavdelningen ansvarar för att genomföra kommunens alla byggprojekt. På bilden syns från vänster Anna Dunge, Maria Tideström och Johanna Frisk.

2018-02-13

Sollentuna kommun rustar för barnens framtid

Sollentuna växer så det knakar. Förra året nådde kommunen 71 000 invånare och om fem år säger beräkningarna att man är uppe i 80 000. Snacka om framtidstro.

Med den stora befolkningstillväxten kommer nya behov. Enligt liggande detaljplaner finns möjlighet till 6 500 nya bostäder de kommande sju åren. Behovet gäller förstås också skolor, förskolor, LSS-boenden och idrottsanläggningar. Och det handlar om investeringar på flera miljarder.

På Sollentuna kommuns projektavdelning ligger ansvaret för att genomföra alla de projekt som kommunen själv bygger. Här möter vi projektavdelningens chef Maria Tideström.

– Vi bygger inte några kommersiella lokaler eller bostäder idag, utan vi håller i det som är kopplat till kommunens verksamheter och uppdrag. Just nu är det framför allt fokus på de många skolprojekt som pågår i kommunen, berättar hon.

Billigare och bättre bygga nytt

Befolkningsökningen gör att de skolor som finns idag inte räcker till. Fem av dem rivs och ersätts med nya, större och mer funktionella skolor. Ett drastiskt beslut att riva, kan tyckas.

– Flera av skolorna är i dåligt skick och de utredningar som genomförts visar att det blir mer ekonomiskt att bygga nytt, förklarar Maria Tideström. Med nybyggnation får vi bättre funktionalitet och högre flexibilitet. En annan fördel är att skolorna nu byggs med högre kvalitet för att hålla längre och blir mer klimatsmarta. Vi lägger oss lägst på en nivå motsvarande Miljöbyggnad Silver.

En skola tar ungefär två år att bygga. Under tiden behöver eleverna flyttas till andra lokaler.

– Att hitta lägen för ersättningslokaler har varit en av våra utmaningar. De ska helst ligga någorlunda nära den nuvarande skolan, ha goda markförhållanden, en säker trafikmiljö och gärna nära till en idrottshall. Men vi har faktiskt lyckats hitta en plats.

Kommunen planerar att bygga en evakueringsskola i Fågelsångsparken, som ska ersätta Töjna­skolan och eventuellt Eriksbergsskolan när de behöver evakueras. På de andra skolorna finns det plats för temporära paviljonger.

Skolor utifrån helt nytt tänk

Ett funktionsprogram har legat som grund när de nya skolorna har planerats – och det har skapats utifrån barn- och utbildningskontorets behov.

– En skola omfattar två förvaltningar, skola och kultur- och fritid, och båda ska få sina funktionskrav tillgodosedda. Med tydligt funktionsprogram blir det en smidigare process att få ihop detta. Vi har samlats kring ett synsätt där skolorna byggs utifrån ett centralt nav, eller om man vill kalla det hjärta.

Vad blir då den stora skillnaden mellan de gamla skolorna som rivs och de nya som kommer? För visst rör det sig väl om mer än kvalitet och klimatsmarta lösningar? Enligt Maria Tideström handlar det om helt olika sätt att se på elever och lärande.

– De går inte att jämföra. Korridorerna är borta – bara en sån sak. Det är elevens behov som är i centrum, till skillnad från hur det var i de gamla 60-tals-skolorna. Det finns ett tänk och en flexibilitet där lärandet inte bara sker i klassrummet. Det här blir en riktigt bra grund för våra unga Sollentunabor.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Wallerstedt och iStock.